Památky a kulturní dědictví jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti už od nejstarších dob až do současnosti. Jsou chráněny pro své hodnoty historické, umělecké, revoluční, vědecké a technické nebo pro svůj přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Kult národní minulosti se u nás začal rodit v 18 století. Bylo založeno Národní muzeum v Praze a i když se tehdy památkám nevěnovala taková péče jako v současnosti, vedlo to ve druhé polovině 19 století a zvláště začátkem 20 století ke zrodu teze, že nejen jednotlivá stavba, ale celá historická městská čtvrť může mít povahu uměleckého díla.

V současné době je hlavním cílem památkářů uchování památky, prodloužení jejího života a snaha o její zapojení do současného života.

I v Trutnově máme mnoho památkově chráněných objektů. Nicméně je tu i mnoho dalších, které by si zařazení na seznam památek zasloužily.

To byl důvod, prož vznikla iniciativa provozovatelů webu Staré Trutnovsko, která by ráda vyzvala obyvatele Trutnova o pomoc při hledání cenných historických objektů.

„Ve spolupráci a Památkovým ústavem v Josefově a odborem památkové péče Trutnov bychom rádi, s pomocí obyvatel Trutnova,  vypracovali seznam zajímavých domů. Prosíme všechny, aby posílali své tipy na facebook StaréTrutnovsko nebo email pohledy@staretrutnovsko.cz“ .  Říká Jan Víšek, který za webem Staré Trutnovsko stojí. A dodává:
„Nemusí se nutně jednat o velké stavby, ale i o zachovalé nebo citlivě rekonstruované rodinné domky, vily a cokoliv, co má podle názoru obyvatel hodnotu pro své okolí. Tyto stavby bychom poté chtěli vhodně propagovat a upozornit na ně. Protože i když často nejsou pod památkovou ochranou, tak mohou mít velkou hodnotu pro své okolí, což často zjistíme, až když je pozdě, tak jako tomu bylo u bývalé Faltisovy školky, která se nedávno zbourala.“ Říká Víšek.