[bsa_pro_ad_space id=7]

Trutnov, 10. 6. 2015 – Kapacita trutnovských školek bude i pro příští školní rok bohatě postačovat. Potvrdily to výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, který proběhl v květnu. „V současné době zbývá ještě 31 volných míst,“ říká Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov. „Je pravda, že o některé školky je zájem vyšší a překračuje stávající kapacity. Týká se to hlavně centra města a velmi exponovaných částí s novou výstavbou, jako jsou Výsluní, Česká čtvrť nebo Nové Dvory. Naopak pracoviště v Horním Starém Městě a Poříčí mají míst dostatek a děti lze zapsat tam, a to i dodatečně,“ vysvětluje Priputenová. Mateřská škola opět vychází vstříc i rodičům dětí, kterým v září ještě nebudou tři roky. Každý takový případ se s rodiči projednává individuálně a podmínkou je dostatečná zralost dítěte a jeho zvládání základních dovedností a návyků. „Péče o mladší děti v kolektivu celé třídy je totiž pro učitelky velmi náročná, protože kvalita předškolního vzdělávání zároveň nesmí utrpět,“ doplňuje starosta Trutnova Ivan Adamec.

Stejně jako v loňském roce bylo tedy i letos všem uchazečům o přijetí do mateřských škol vyhověno. „V centru Trutnova, konkrétně ve školkách V Domcích, Gorkého, Žižkova nebo Novodvorská, bylo zapsáno o 38 dětí více, než je kapacita pracovišť. Rodičům jsme nabídli alternativu ve vždy nejbližší školce s volnými místy,“ přibližuje situaci ředitelka Mateřské školy Trutnov.

Pro čtvrti s velkým počtem malých dětí, tj. Výsluní, Česká čtvrť a Nové Dvory slouží především školka v Novodvorské ulici. Jako alternativa obyvatelům těchto oblastí slouží také MŠ Náchodská. Původně plánované uzavření minimálně jedné třídy ve školce v Náchodské ulici nebude s ohledem na výsledek zápisu realizováno.„Rozhodli jsme se, že nebudeme snižovat celkovou kapacitu trutnovské Mateřské školy. Pro rodiče je určitě příznivější fakt, že jejich dítě bude navštěvovat byť trochu vzdálenější školku než žádnou,“ říká Adamec.

V současné době disponuje Mateřská škola Trutnov celkem 11 pracovišti, které navštěvuje v 36 třídách celkem 990 dětí ve věku od 2,5 do 6 let.

Město Trutnov je také jedním z mála měst v Královéhradeckém kraji, které je zřizovatelem městských jeslí.„Provozování jeslí chápeme jako službu rodičům, kteří se nacházejí ve výjimečné životní situaci. Rozhodně by to nemělo být systémové řešení pro všechny,“ říká Ivan Adamec, starosta Trutnova. Do městských jeslí jsou děti přijímány dle pořadníku, který je utvořen ze žádostí rodičů. Celkem bude přijato 52 dětí a od září bude zařízení plně obsazeno. Podle Adamce jsou městská zařízení péče o malé děti na velmi vysoké úrovni.

[alert-note]Ing. V. Svobodová MěÚ Trutnov[/alert-note]

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply