[bsa_pro_ad_space id=7]

Filmová projekce: Z filmové kroniky Krkonoš 1930–1930

Nedávno se v Německu podařilo objevit unikátní filmové záběry z Krkonoš i Podkrkonoší, pocházející z let 1930-1937.

Nyní je máte možnost zhlédnout v trutnovském muzeu.

Těšit se můžete na záběry ze svěcení pomníku ve Svatém Petru, z bohoslužby u pramene Labe za přítomnosti Krakonoše, z masopustu na lyžích ve Špindlerově Mlýně, uvidíte záběry na Zlaté návrší, Kozí hřbety, Boudu u Sněžných jam, Hříběcí boudu či ze slavnostních průvodů ve Vrchlabí a v Trutnově.

Filmovou projekci doplní zasvěcený komentář ředitele Františkánského kláštera – muzea a galerie v Hostinném pana Tomáše Anděla.

Projekce proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 17:00 hodin v přednáškovém sále Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Vstup zdarma.

Muzeum Podkrkonoší v roce 2014 zaznamenalo doposud rekordní návštěvnost, zřejmě nejvyšší ve své více než 120 leté historii.

Muzeum v Trutnově navštívilo v roce 2014 13674 osob. To je oproti roku 2008 více než trojnásobek.

Akce v dubnu:

VÝSTAVA: „SLOUŽIL JSEM NA BITEVNÍ LODI“ – PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA,

JAK JI PROŽIL NÁMOŘNÍK FRANTIŠEK ŠMÍDT ZE DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

Výstava, pořádaná ve spolupráci s paní Evou Drtinovou ze Dvora Králové nad Labem, připomíná život námořníka Františka Šmídta (1893–1942), královédvorského rodáka, který v roce 1914 narukoval do rakousko-uherského námořnictva. V přístavu Pola (dnes Pula) absolvoval c. k. Strojnickou školu námořní a poté v letech 1915–1918 sloužil jako na bitevní lodi S.M.S. Babenberg. Z dob jeho působení v námořnictvu se dochovalo velké množství unikátních fotografií a pohlednic, které dokumentují náročnou a nebezpečnou službu námořníků za první světové války. Na výstavě je připomenuto také Šmídtovo působení na pancéřovém vlaku č. 6 Praha na jižním Slovensku v letech 1919–1920.

VÝSTAVA: RADOSTNÉ VELIKONOCE – VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPOJENÁ S VÝSTAVOU VELIKONOČNÍCH KRASLIC PANÍ MILOSLAVY PECHALOVÉ

Velikonoce představují nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Výstava připomíná, jak tento křesťanský svátek ovlivnil nejen výzdobu domácností, ale i užité umění v podobě plastik, podmaleb na skle či ručně malovaných modlitebních knih svyobrazením Ukřižování Krista, Piety, Kristova hrobu a Vzkříšení. Připomenuty budou rovněž zvyky a tradice související s Velikonocemi i neodmyslitelné symboly Velikonoc v podobě řehtaček, klapaček a kraslic zdobených voskem, cukrem či slámou. Na výstavě jsou představeny též kraslice z tvorby paní Miloslavy Pechalové z Trutnova.

BESEDA S PLUKOVNÍKEM V. V. JANEM PLOVAJKEM – VÁLEČNÝM VETERÁNEM Z II. SVĚTOVÉ VÁLKY

U příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války v Evropě připravilo Muzeum Podkrkonoší besedu sválečným veteránem plukovníkem v. v. a čestným občanem města Trutnova Janem Plovajkem (1922), bojovníkem na východní frontě a nositelem Řádu Bílého lva. Plukovník Plovajko prožil první roky druhé světové války v pověstném sovětském gulagu, kde byl uvězněn za to, že chtěl bojovat proti nacistům. Teprve v roce 1943 byl přidělen k 1. čs. samostatné brigádě a účastnil se např. bojů o Rudou a Bílou Cerkev či na legendární Dukle. Beseda se koná ve čtvrtek 9. 4. 2015 od 17:00 hodin. Vstup zdarma.

 

Kompletní nabídku ke stažení najdete zde

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply