[bsa_pro_ad_space id=7]

Informace o částečné a úplné uzavírce silnice I/14 v Trutnově, ulice Žižkova a Husitská, včetně okružní křižovatky silnic I/14 x I/16 x I/37, v úsecích vyznačených v přiložených situacích, k níž dojde z důvodu provádění opravy této komunikace – živičného krytu komunikace, výměny silničních obrub a vodicích pásků, opravy okružní křižovatky a výstavby dělicího ostrůvku na silnici I/14.

Uzavírka je rozdělena do těchto etap:

1. etapa a:   3.9.2015 – 30.9.2015

1. etapa b:  1.10.2015 – 7.10.2015

2. etapa:     8.10.2015 – 10.11.2015

3. etapa:     11.11.2015 – 18.11.2015

 1. etapa a : 3.9.2015 – 30.9.2015:

Uzavřena severní polovina okružní křižovatky sil. I/14 x I/16 x I/37 + úplná uzavírka sil. I/14 ul. Husova od okružní křižovatky ke kř. s místní komunikací (dále jen MK) ul. Prokopa Holého + částečná uzavírka sil. I/14 ul. Husova od křižovatky s ul. Prokopa Holého ke kř. s MK ul. Žižkova (směr Vrchlabí, Pec p.S.)

Objízdná trasa:

-Pro vozidla do 3,5t od Hradce Králové, směr Vrchlabí, Pec p.S.:

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále po MK ul. Žižkova na silnici I/14 s napojením na stávající trasu.

-Pro vozidla nad 3,5t od Hradce Králové, směr Vrchlabí, Pec p.S.:

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále na okružní křižovatku (dále jen OK) s napojením vlevo na Úpské nábřeží, za OK rovně na ul. Československé armády s napojením na stávající trasu silnice I/14.

Trasy jsou vedeny obousměrně.

– V ulici Husova v úseku částečné uzavírky bude provoz upraven dopravním značením.

V návaznosti na 1. etapu a byl vydán výlukový řád MHD linky č. 2 (695212, který je platný již od 2.9.2015 do 30.9.2015 – ke stažení dole na této stránce) z důvodu předpokládaného zpoždění tak, aby se lidé pracující ve Volanově, průmyslové zóně, dostali včas do práce.

1. etapa b : 1.10.2015 – 7.10.2015:

Uzavřena severní polovina okružní křižovatky sil. I/14 x I/16 x I/37 + úplná uzavírka sil. I/14 ul. Husova po kř. s MK ul. Žižkova (směr Vrchlabí, Pec p.S.)

Objízdná trasa:

-Pro vozidla do 3,5t od Hradce Králové, směr Vrchlabí, Pec p.S.:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále po MK ul. Žižkova na silnici I/14 s napojením na stávající trasu.

-Pro vozidla nad 3,5t od Hradce Králové, směr Vrchlabí, Pec p.S.:

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále na okružní křižovatku (dále jen OK) s napojením vlevo na Úpské nábřeží, za OK rovně na ul. Československé armády s napojením na stávající trasu silnice I/14.

Trasy jsou vedeny obousměrně.

[AFG_gallery id=’27‘]

 2. etapa :  8.10.2015 – 10.11.2015:

Uzavřena jižní polovina okružní křižovatky sil. I/14 x I/16 x I/37 + úplná uzavírka části ul. Husitská (směr Hradec Králové) před kř. s ul. Českobratrská + částečná uzavírka sil. I/14 ul. Žižkova – od kř. s MK ul. Žižkova po okružní křižovatku na náměstí Svobody, směr Vrchlabí, Pec p.S.

Objízdná trasa :

-Pro vozidla do 3,5t od Hradce Králové, směr Vrchlabí, Pec p.S.:

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále po MK ul. Žižkova na silnici I/14 s napojením na stávající trasu.

-Pro vozidla nad 3,5t od Hradce Králové, směr Vrchlabí, Pec p.S.:

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále na OK s napojením vlevo na Úpské nábřeží, za OK rovně na ul. Československé armády s napojením na OK na stávající trasu silnice I/14.

-Pro všechna vozidla od Hradce Králové, směr Jičín:

Ze silnice I/37 po MK ul. Královédvorská na silnici I/16, dále vlevo na stávající trasu.

Trasy jsou vedeny obousměrně.

 3. etapa :  11.11.2015 – 18.11.2015:

Uzavřena jižní polovina okružní křižovatky sil. I/14 x I/16 x I/37 + úplná uzavírka části ul. Husitská (směr Hradec Králové) před kř. s ul. Českobratrská + úplná uzavírka sil. I/14 ul. Žižkova (od kř. s MK ul. Žižkova po okružní křižovatku na náměstí Svobody, směr Vrchlabí, Pec p.S.)

Objízdná trasa:

Veškerý provoz je sveden ze silnice I/16 na Úpské nábřeží, dále po MK ul. Československé armády s napojením na OK na náměstí Svobody na stávající trasu silnice I/14.

Místní provoz je veden ulicemi Za Cihelnou, Jana Roháče z Dubé, Prokopa Holého.

Trasy jsou vedeny obousměrně.

 Po celou dobu částečné uzavírky okružní křižovatky sil. I/14 x I/16 x I/37 bude provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen provizorní světelnou signalizací.

Po dobu provádění prací v křižovatkách s bočními pozemními komunikacemi budou dotčená dopravní připojení uzavřena.

 Autobusová linková doprava:

 Uzavírka se dotkne provozu na linkách veřejné autobusové dopravy dopravců:

OSNADO spol. s.r.o.

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Trutnovská autobusová doprava s.r.o.

P-transport s.r.o.

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

 Etapa 1a (částečná a úplná uzavírka), termín 3.9. – 30.9.

Veřejná linková autobusová doprava ze směru Dvůr Králové n.L. bude vedena ulicí Královédvorskou mimo ulici Volanovskou, ve směru do Dvora Králové n.L. bez změn ulicemi Volanovská a Husitská.

Spoje 690116-12 a 690337-6, které obsluhují zastávku Trutnov,,Družba, pojedou dle předloženého návrhu ulicemi Pražská, Žižkova a Husitská do ulice Prokopa Holého, kde se vrátí do své trasy. Tato objízdná trasa bude využívána i linkami MHD Trutnov.

 Etapa 1b (částečná a úplná uzavírka), termín 1.10. – 7.10.

Veřejná linková autobusová doprava ze směru Dvůr Králové n.L. bude vedena ulicí Královédvorskou mimo ulici Volanovskou, ve směru do Dvora Králové n.L. bez změn ulicemi Volanovská a Husitská.

 Spoje 690116/12 a 690337/6 neobslouží Trutnov,Albert hypermarket, zastávka Trutnov,Družba bude po dobu této etapy přesunuta do ulice Žižkova před čp 476 (směr centrum) a mezi čp 295 a 410 (směr Volanov).

Po dobu etapy nebudou obsluhovány zastávky:

Trutnov, Albert hypermarket

 Etapa 2 (částečná uzavírka), termín 8.10. – 10.11.

Veřejná linková autobusová doprava ze směru Dvůr Králové n.L. bude vedena z důvodu uzavírky části okružní křižovatky v ul.Volanovská obousměrně ulicí Královédvorskou.

Po dobu etapy nebudou obsluhovány zastávky:

Trutnov,hřbitov (neplatí pro MHD)

 Etapa 3 (úplná uzavírka), termín 11.11. – 18.11.

Veřejná linková autobusová doprava ze směru Dvůr Králové n.L. bude vedena z důvodu uzavírky části okružní křižovatky v ul.Volanovská obousměrně ulicí Královédvorskou.

Po dobu etapy nebudou obsluhovány zastávky:

Trutnov,hřbitov (neplatí pro MHD)

 Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744.

Za organizování a zabezpečení akce a dodržení stanovených podmínek zodpovídá za zhotovitele p. Libor Novák, tel. 602 620 169, stavbyvedoucí.

Výlukové jízdní řády ke stažení zde

t.s. v.s.

[bsa_pro_ad_space id=3]