[bsa_pro_ad_space id=7]

Trutnov, 28. 4. 2015 – Peníze ze státní i městské kasy i letos pomohou k dalšímu zvelebení historického jádra města Trutnova, které je prohlášeno městskou památkovou zónou (MPZ). V pondělí o tom jednalo zastupitelstvo města. „K financování využijeme jak Program regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR, tak i městský rozpočet, resp. Program o poskytování příspěvků na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov,“ nastiňuje zdroje financování Ivan Adamec, starosta Trutnova. Celková výše přislíbené státní dotace činí 1 240 tisíc korun, město Trutnov vynaloží 1 640 tisíc korun. „Podpořeny budou objekty, v jejichž okolí již rekonstrukce proběhla,“ doplňuje Adamec.

Program regenerace městských památkových zón využívá město Trutnov každoročně pro opravy památkových budov ve svém majetku, ale zároveň z tohoto programu zajišťuje příspěvky i pro renovace objektů v soukromém vlastnictví. „Naše investiční oddělení shromažďuje žádosti od privátních vlastníků zapsaných kulturních památek a podává je na ministerstvo kultury společně s požadavky města,“ přibližuje proces získání příspěvku starosta Trutnova a dodává, že žádost o zajištění příspěvku z Programu regenerace MPZ je nutné podat vždy do konce září, aby mohla být v následujícím roce zařazena do projednávání. Podmínkou pro podání je, že žadatel má vydané platné závazné stanovisko orgánů památkové péče a splněné podmínky pro provedení plánovaných prací dle stavebního zákona.

S podporou z Programu regenerace MPZ se letos celkové opravy podloubí dočká soukromý dům čp. 27 v Jihoslovanské ulici, dále budova internátu zdravotní školy v Bulharské ulici čp. 52, kde bude provedena celková obnova fasády jižního a východního průčelí, a částkou 700 tisíc korun bude z tohoto programu podpořena i celková obnova fasády na jižní a východní straně budovy Muzea Podkrkonoší, jejímž investorem je samo město.


2015-04-28-09.56.46.jpg

Ze svého Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov (http://www.trutnov.cz/file/6578/) pak letos radnice přispěje na rekonstrukční práce na podloubí budovy České spořitelny na Krakonošově náměstí a domu čp. 70 v Jihoslovanské ulici.

„Oba uvedené domy sousedí s budovami v majetku města, u nichž již došlo nebo letos dojde k opravě podloubí. Tím se ucelí a sjednotí vzhled náměstí a sousedních ulic,“ říká Ivan Adamec.

Žádosti o příspěvek z Programu o poskytování příspěvků na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov se podávají do konce dubna na daný rok a vlastník může získat až 40 % celkových nákladů. Oproti podmínkám Programu regenerace MPZ zde nemusí jít o zapsané kulturní památky. Akce, na něž je příspěvek požadován, by měly být z hlediska požadavků stavebního zákona a památkové péče zcela připravené a rovněž musejí být v souladu se zpracovanou studií na obnovu podloubí v MPZ Trutnov.

 

Tisková zpráva: Veronika Svobodová

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply