[bsa_pro_ad_space id=7]

Trutnov ocení fotografa Bohdana Holomíčka

Trutnov, 29. 4. 2015 – Zastupitelstvo města Trutnova v pondělí rozhodlo o udělení letošní Kulturní ceny fotografu Bohdanu Holomíčkovi za celoživotní přínos nejen trutnovské kulturní scéně. „Holomíčkův život je i přes velký tvůrčí rozlet spjat s Trutnovem a jeho okolím. Do povědomí veřejnosti vstoupil mimo jiné jako dlouholetý dokumentátor života Václava Havla,“ přibližuje osobnost Holomíčka starosta Trutnova, Ivan Adamec.

Oceněný Holomíček na svých snímcích zachytil velkou škálu výrazných osobností kulturního a společenského života z okruhu dramatického, literárního i výtvarného. Jeho objektivu však neunikly ani zcela všední situace a lidé při náhodných setkáních. Forma těchto snímků je neokázalá, vychází z poetiky všedního dne, je však živoucím uměleckým svědectvím nejen individuálních osudů, ale také hlubokou a citlivou reflexí doby, v níž fotografie vznikaly. Z tohoto úhlu pohledu je možné vnímat nezanedbatelnou část jeho tvorby jako jakousi neformální, uměleckou kroniku Trutnova. Tento aspekt Holomíčkova díla vynikl například na retrospektivní výstavě, kterou uspořádala Galerie města Trutnova v roce 2013 při příležitosti autorových sedmdesátých narozenin.

Holomíček se narodil 14. srpna 1943 ve vesnici Sienkiewiczowka na Ukrajině jako volyňský Čech. V roce 1947 se rodina v rámci repatriace přestěhovala do Mladých Buků, kde také Holomíček vyrůstal. Původně vyučený elektrikář pracoval v tepelné elektrárně v Poříčí u Trutnova. Později působil také jako pracovník trutnovského muzea, geodetický pracovník nebo údržbář ve výtopně v Janských Lázních. Od roku 1995 je na volné noze. Od přechodu z analogové k digitální fotografii v roce 2004 se stále intenzivněji věnuje audiovizuálním projektům.

Bohdan Holomíček se dlouhá léta pohybuje po celé České republice, kde na pokračování snímá nekončící seriál fotografických momentek. Není to však fotoreportér ani dokumentarista – jeho snímky jsou víc osobní a v souhrnu vytvářejí památník nevšedních okamžiků všedního života. Postulát jednoty života a díla se v jeho případě stává skutečností.

Holomíček je osobitý kronikář posledních více než čtyřiceti let života v Čechách, současně však i umělec, jehož jedinečné dílo oslovuje čím dál více zahraničních diváků. „Bohdan Holomíček je vzácný fenomén české kultury. Fotograf přátelských setkání, zachycující pozitivní situace, okamžiky milosti, záblesky lásky za magického přispění světla.“ Takto, s velkým vhledem a citem, popsala Holomíčkovu tvorbu mezinárodně uznávaná historička a teoretička fotografie Anna Fárová.

Kulturní cena města Trutnova je udělována již od roku 1992. Návrh může podat každý občan, došlé návrhy pak projednává kulturní komise, jež dává doporučení radě města a ta následně zastupitelstvu, kterému přísluší konečné rozhodnutí. Slavnostní předání ceny panu Bohdanu Holomíčkovi proběhne 1. června 2015 v trutnovské Staré radnici. Bohdan HolomicekTisková zpráva MÚ Trutnov

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply