Uffo-dotace-kraceni-omezeni
[bsa_pro_ad_space id=7]

Do redakce Trutnováka dorazily  připomínky k rozpočtu města Trutnov od spolku Geronimo, o.s. (Martin Věchet a Eva Navrátilová). V pondělí se o rozpočtu mělo hlasovat na zastupitelstvu, schůze však byla z technických důvodů o týden odložena. Hlasovat se proto bude až 7. března.

Příspěvek na Uffo až o třetinu nižší

Spolek v něm navrhuje snížit příspěvek na Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas o třetinu.

Peníze ušetřené z provozu SPCT navrhuje spolek rozprostřít mezi další drobné kulturní a občanské aktivity v Trutnově. Z takto ušetřených peněz by také měl být zřízen azylový dům, noclehárna nebo denní centrum pro osoby bez domova. Další část z těchto peněz by měla jít na zlepšení sociální prevence, zejména v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Spolek také navrhuje větší regulaci počtu heren a hracích automatů v Trutnově nebo vyčlenit částku 1,5 milionu na zřízení památníku obětem komunistických represálií od roku 1948 do roku 1989. Podle spolku by se také měly najít peníze na výrobu a umístění skulptury připomínající Václava Havla, v Horské ulici v místech bývalé brány do pivovaru.

Celý text připomínek je připojen na konci článku.

K části ohledně rozpočtu Uffa jsem požádal o vyjádření jeho ředitele Libora Kasíka.

Snížení příspěvku by bylo likvidační

Ohledně snížení rozpočtu pro UFFO to není tak jednoduché, říká ředitel Kasík.

„Uffo je jedinou příspěvkovou organizací města, která nemá z příspěvku plně pokryty mandatorní výdaje – tedy mzdy, energie, revize…,“ říká Kasík.

Příspěvek od města tedy nepokryje veškeré náklady Uffa?

„Ne, nepokryje, proto si musíme na rozdíl od jiných na tyto věci dovydělat vedlejší hospodářskou činností, což v našem případě znamená především pronájem sálů a samozřejmě získávání ,sponzorů‘, se kterými uzavíráme smlouvy o reklamě. Uvozovky proto, že to tedy nejsou de jure sponzoři – i když de facto ano. A i proto je uvádíme jako partnery.“

Jaký by byl tedy scénář, pokud by město na konci února snížilo příspěvek o třetinu?

„Bylo by tu několik možností. Buď okamžité propuštění většiny zaměstnanců a s tím spojené vyplácení odstupného, nebo propuštění menší části zaměstnanců a zastavení plateb energií, realizace revizí a oprav. Jinými slovy, znamenalo by to nutnost cca do měsíce Uffo a další objekty SCT uzavřít. Je rovněž dobré vědět, že stavba Uffa byla financována cca ze 40 % z fondů EU a že tedy existuje něco jako udržitelnost projektu, která je v našem případě do roku 2017.“

Co by to tedy pro město Trutnov znamenalo?

„Kdyby se takto rozpočet snížil, znamenalo by to zcela bezpochyby povinnost vrátit část ze získaných 180 miliónů zpět EU. To by pro změnu mohlo znamenat vážný problém pro městský rozpočet. Město Trutnov má nějaký strategický plán, na němž se koaliční i opoziční zastupitelé a odborníci dohodnou, a ten se pak podle možností a priorit krok po kroku a rok po roku realizuje. Možná by bylo dobré dodat, že město Trutnov hospodařilo v roce 2014 se ziskem cca 70 miliónů a v roce 2015 cca 50 miliónů, přičemž dluhová služba je pod 5 procenty, což je velmi málo, takže je možné přemýšlet o tom, kam a jak co nejlépe investovat. Je však dobré vědět, jak probíhá schvalování rozpočtu a plánování investic. Existuje strategický plán, na němž se koaliční a opoziční zastupitelé s odborníky dohodnou. Ten se pak dle možností a priorit krok po kroku a rok po roku realizuje.“

Připomínky k návrhu rozpočtu města Trutnova pro rok 2016 od Geronimo o.s.

Nekrácené znění připomínek najdete na další stránce článku…

[bsa_pro_ad_space id=3]