Hazardni-hry-trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

Na posledním zasedání zastupitelstva města Trutnova se odehrálo další dějství “bitvy o hazard”. Jelikož se události regionální média nevěnovala, přináší Trutnovák.cz informaci alespoň dodatečně.

Občanská iniciativa, Trutnov bez hazardu, v roce 2014 shromáždila více než dvě stovky podpisů pod žádost o přijetí vyhlášky, která by zakazovala  loterijní činnost (zejména výherní automaty) ve městě Trutnov.

Pokud takovou žádost podepíše alespoň 0,5% občanů města, měla by se dle zákona obcích na zastupitelstvu projednat. Bod se na jednání zastupitelstva dne 29.9.2014 skutečně dostal. Při schvalování programu však zastupitel Ing. arch. Vokatý navrhl jeho vyškrtnutí:

“Tento bod zásadně ovlivní podobu rozpočtu na příští období, tak si nemyslím, že by zastupitelstvo s končícím mandátem, což je naše zastupitelstvo, mělo tento materiál řešit a navrhuju proto vyřazení bodu z programu jednání.”

Tento návrh byl zastupitelstvem schválen.

Pro: 21 Proti: 6 Zdrželo se: 4 Nehlasovali: 0 Přítomni: 31

  Pro:

Mgr. Ivan Adamec Tomáš Břeň Jindřiška Greňová Mgr. Tomáš Hendrych
Simona Horná Ing. Hana Horynová Mgr. Pavel Káňa MUDr. Jozef Kochan
Rudolf Korbelář Ing.  Lumír  Labík Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
Mgr. Jiří Paták Daniel  Rada Ing.arch. Michal Rosa Mgr. Petr Skokan
Michal Šubrt Mgr. Zdeněk Švarc Ing. Martin Veselý Ing.arch. Martin Vokatý
Lukáš Vysoudil

 

  Proti:

Blanka Bubnová Mgr. Jan Hornych JUDr. Zdeněk Ondráček Karel Potoček
MUDr. Jiří Řehůřek MUDr.  Pavel Trpák

 

  Zdrželo se:

Mgr.Bc. Roman Hásek PhDr. Josef Hűbl Jaroslav Špaček Ing. Marek Šváb

 

Zde je komentář MUDr. Trpáka  ke stažení bodu (v roce 2014) z jednání:

 

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/eWNBbGgRGEY“ width=“700″ autohide=“no“ loop=“yes“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]https://youtu.be/eWNBbGgRGEY[/su_youtube_advanced]

Podle zástupce iniciativy Trutnov bez hazardu, Petra Hanče, bylo další  jednání se starostou o opětovném projednání žádosti občanů neúspěšné.

Zařazení návrhu iniciativy Trutnov proti hazardu o zákazu loterijní činnosti proto přednesl na jednání zastupitelstva 20.6. 2016 zastupitel Petr Sobotka (Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti)

“…tehdejší zastupitelstvo ji vyřadilo z programu, čímž podle mého názoru, ale i podle názoru ministerstva vnitra, porušilo zákon. Myslím si, že tato povinnost (projednání žádosti) přešla na nové zastupitelstvo. Toto je krok k legalizaci toho, co předchozí zastupitelstvo neudělalo.” Uvedl na schůzi Sobotka.

ivan-adamec-starosta
Starosta Ivan Adamec (ODS)

Starosta Ivan Adamec byl však jiného názoru. Uvedl, že výkladem zákonů se zabývá  soud a nikoliv ministerstvo vnitra.

“…To, že se k tomu soud nedostal, mne mrzí. Mrzí mne, že to nebylo důsledné, že se dva roky čekalo, nic se nedělo…já tvrdím, že zastupitelstvo postupovalo v souladu se zákonem o obcích.”

[bsa_pro_ad_space id=8]

Spor je o to, zda bylo vyškrtnutí bodu iniciativy v roce 2014 projednáním nebo ne. Iniciativa občanů se domnívá, že ne. Zjevně tu existují tři pohledy na jeden problém. Jedna strana  říká, že zastupitel je povinen, v případě předložení tohoto typu žádosti, hlasovat pro její projednání.

Druhá strana tvrdí, že zastupitel má mít možnost volby a projednání neschválit. Respektive, že projednáním už je samotné neschválení.

MUDr. Silvie Šidáková
Radní Silvie Šidáková (TOP09)

Třetí strana se domnívá, že povinnost schválit bod do jednání zastupitelé nemají, bylo by však vhodné, kdyby takový vstřícný krok vzhledem k přání občanů udělali.

To je ostatně i názor radní města Trutnov MUDr. Šidákové (TOP09), která zařazení diskutovaného bodu na jednání podporovala.

„Hlasovala jsem pro to, aby byl bod projednán. Ani ne tak proto, že by bylo nezákonné jej neprojednat, to může asi skutečně rozhodnout pouze soud, ale spíše proto, že by to bylo vhodným vyjádřením respektu k přání určité skupiny obyvatel tohoto města.“ Uvedla Šidáková.

 

Slovo dostal také Petr Hanč (Trutnov proti hazardu):

[su_youtube_advanced url=“https://youtu.be/KVfspZjpXYY“ width=“700″ autohide=“no“ loop=“yes“ modestbranding=“yes“ theme=“light“]https://youtu.be/KVfspZjpXYY[/su_youtube_advanced]

Hlasování o zařazení bodu na program jednání bylo těsné:

Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně:

Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 15 Nehlasovali: 1 Přítomni: 32

Návrh nebyl schválen.

 

  Pro:

Bc.,Ing. Jaroslav Andrle Blanka Bubnová Mgr. Ivana Duffová Mgr. Zdeněk Géc
Mgr.,Bc. Roman Hásek Roman Chromý Ing. Martin Jiránek Milan Kout
JUDr. Zdeněk Ondráček Petr Ondráško Iva Řezníčková Mgr.  Petr Sobotka
Jiří Šedivec MUDr. Silvie Šidáková Ing. Marek Šváb

 

  Proti:

MUDr. Jozef Kochan

 

  Zdrželo se:

Mgr. Ivan Adamec Ing. Marcela Čížková Mgr. Tomáš Hendrych Mgr. Petr Horčička
Ing. Hana Horynová BcA. Libor Kasík Milan Lhoták Bc. Martin Mečíř
Mgr. Jiří Paták Ing. Petr Přívratský JUDr. Daniel Rada Ing. arch. Michal Rosa
MUDr. Jiří Řehůřek Mgr. Petr Skokan Michal Šubrt

 

  Nehlasovalo:

Mgr. Pavel Káňa

 

Iniciativa Trutnov proti hazardu nyní právní kroky zvažuje. Soudní výklad by bezesporu přispěl k tomu, aby byl napříště postup jasný a srozumitelný a nedocházelo k dvojím výkladům.

“Většina zastupitelů opět i po dvou letech  odmítla splnit zákon a projednat žádost několika set občanů o zákaz hazardu v Trutnově. Opoziční zastupitelé hlasovali pro, ale z vládnoucích zastupitelů byla pro pouze jedna zastupitelka, což na odsouhlasení nestačilo. Vedení města se snaží dělat právní kličky, aby se této povinnosti vyhnulo. Podáme proto Ministerstvu vnitra podnět k výkonu dozoru nad postupem města. Pokud ministerstvo usoudí, že nezařazení naší žádosti na program zasedání zastupitelstva je v rozporu se zákonem, tak vyzve město k nápravě.” Uvádí ve svém prohlášení Občanská iniciativa Trutnov bez hazardu.

“Starosta Adamec vládne Trutnovu pevnou rukou a nechce, aby mu do toho mluvili občané. My jsme však přesvědčení, že občanská společnost je důležitou součástí demokratické společnosti. Slouží například k tomu, aby ji neovládli technologové moci.” Uzavírá iniciativa své vyjádření k zamítnutí žádosti o projednání zákazu hazardu.

Vybrané body z nových zákonů:

  • Na technická zařízení, tedy hlavně automaty, se má vztahovat sazba 35 procent a na ostatní druhy hazardu sazba 23 procent.
  • Legalizuje se podnikání zahraničních on-line sázkových společností, což má umožnit regulaci a řádné zdanění tohoto druhu hazardu.
  • Internetové hry bude možné provozovat pouze prostřednictvím internetové stránky dostupné v češtině.
  • Server a zařízení využívané k provozování číselné loterie jako internetové hry se budou nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
  • Povolování hazardních her bude dvoustupňové, kdy ministerstvo financí bude zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků. Povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.
  • Ministerstvo financí povede seznam nepovolených internetových her. Poskytovatelé připojení k internetu budou povinni zablokovat přístup k těmto stránkám.
  • Prostřednictvím rejstříku hráčů budou mít hazard zakázaný lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ti, vůči kterým byl pravomocně prohlášen úpadek v rámci insolvenčního řízení, či lidé, kterým hru zakázal orgán činný v trestním řízení.
  • Celní správa bude moci vstupovat do heren a kontrolovat je, dostane právo udělovat pokuty a vymáhat je. Celníci budou moci také kontrolovat, jestli firmy plní ohlašovací povinnost, dále ověřovat věk hráčů, případně jestli hráč nefiguruje na seznamu osob, kterým je hra znemožněna.
[bsa_pro_ad_space id=3]