Antonín Just kronikář Trutnova
[bsa_pro_ad_space id=7]

Antonín Just, legenda spjatá s městem Trutnov, předá pomyslné žezlo kronikáře svému nástupci. Rada města také rozhodla o vytvoření Odborného poradního sboru kronikáře města Trutnova.

Jak uvedla tisková mluvčí Michaela Dědková, Rada města Trutnov rozhodla o změnách ohledně kroniky města Trutnov. Dosavadního autora kroniky profesora Antonína Justa nahradí od ledna příštího roku Mgr. Alena Křivská.

Mgr. Alena Křivská pracuje v Muzeu Podkrkonoší Trutnov jako průvodkyně a edukační pracovnice. A. Křivská je také již od roku 2011 kronikářkou římskokatolické farnosti v Úpici a členka redakční rady časopisu Rodným krajem.

Podle starosty Ivana Adamce došlo ke změně kronikáře s ohledem na zdraví a věk pana  Justa a také s ohledem na zajištění kontinuální práce na kronice.

„Město musí reagovat na technologický rozvoj a s nástupem nových technologií vyvstala potřeba vést kroniku i v elektronické podobě včetně příloh a dalších materiálů,“ říká v tiskové zprávě starosta města Trutnov.

Na webu města Trutnov bylo doposud možné dohledat v elektronické podobě kronikářské zápisy pouze z let 1998 až 2006, a to ještě pouze v PDF verzi. Jedná se o přepis kronik, které psal profesor Just ručně, doplněné o fotografie.

„V tuto chvíli se takto do digitální podoby přepisuje rok 2007 a bude se pokračovat i dále až do roku 2015. Až budou tyto roky hotové, bude se postupovat naopak zpětně – od roku 1998 ke starším ročníkům. „ Uvedla pro Trutnovak.cz mluvčí města Trutnov Michaela Dědková.

S nástupem nové kronikářky bude kronika vedena rovnou digitálně. Bude tedy ihned k dispozici na webových stránkách. Texty se  také každý rok vytisknou a sváží, aby byly i v knižní podobě.

„Moc dobře si uvědomujeme, co všechno pan profesor pro město udělal a jeho úctyhodné práce si velice vážíme,“ říká v tiskové zprávě Ivan Adamec.

Antonín Just zasedne v nově vytvořeném Odborném poradním sboru kronikáře města Trutnov. Sbor bude dohlížet na tvorbu kroniky a bude také sloužit jako poradní orgán nově nastupující kronikářce. Pan Just byl zaké za mimořádný přínos městu Trutnov oceněn udělením titulu „Čestný kronikář města“.

[bsa_pro_ad_space id=3]