Město Trutnov se nevzdává. Podá žalobu

Rada města Trutnova na svém zasedání dne 1. 6. 2015 odsouhlasila podání žaloby na náhradu škody ve výši 50000 Kč na Ingeniring Krkonoše a.s. do roku 2018 tak, aby nedošlo k promlčení této pohledávky.

Tato společnost měla pochybit při výběrovém řízení na vybavení interiéru do společenského centra UFFO v dubnu roku 2010. Úřad pro hospodářskou soutěž udělil za toto pochybení městu Trutnov pokutu ve výši padesát tisíc korun. Díky pochybení přišlo město o další dotace za zhruba 360 tisíc korun.

Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK tehdy ve výběrovém řízení podalo nabídku, která byla o dva miliony větší než nabídky ostatních dvou účastníků řízení. Hodnoticí komise na základě chyby v podané nabídce vyzvala uchazeče o předložení dodatečných informací. Uchazeč komisi informoval, že omylem uvedl nesprávný počet kusů, tj. 90 namísto požadovaných 9 kusů v položce č. 26. Tím došlo k výpočtu nesprávné nabídkové ceny 7 246 400 Kč bez DPH. Správná cena po opravě činila 5 798 039 Kč bez DPH.

Komise následně rozhodla, že bude hodnotit nabídku s opravenou cenou. Tato nabídka byla nakonec vybrána jako nejvhodnější.

Město Trutnov se domnívá, že postupovalo správně a že se Úřad pro hospodářskou soutěž mýlí. Město tvrdí, že cena se de facto nezměnila. Od začátku by byla 5 798 039 Kč, pokud by byl uveden správný počet 9 kusů místo 90.

Úřad naopak tvrdí, že se cena změnila, neboť nejprve byla 7 246 400 a po úpravě 5 798 039 Kč. Město Trutnov se proti rozhodnutí odvolalo, avšak neúspěšně. Obhájit svůj právní názor chce nyní před Krajským soudem v Brně.

ingering

INGENIRING KRKONOŠE a. s. má na svou činnost uzavřeno pojištění s výší finančního plnění 10 mil. Kč.

Firma Ingeniring Krkonoše a.s., na kterou město Trutnov podá v případě neúspěšného správního řízení žalobu, bývá u výběrových řízení tzv. administrátorem. Města si administrátora najímají proto, aby nedošlo k tomu, že budou později pokutována za špatně provedené výběrové řízení.

V minulosti vedlo neúspěšný soudní spor s Ingeniring Krkonoše a.s. město Svoboda nad Úpou. Další soudní spor s Ingeniring Krkonoše a.s. vede město Velké Poříčí, které stála chyba ve výběrovém řízení dokonce 4 000 000 Kč z obdržené dotace. Ačkoliv Ingeniring Krkonoše a.s. v tomto případě uznává část viny, trvá na tom, aby proběhl soud. Jen poplatek za soudní řízení však stál město Velké Poříčí 200 000 Kč a platba advokátní kanceláři bude stát minimálně dalších 200 000 Kč.

Ředitel Ing. Ludvík Blažek ze společnosti Ingeniring Krkonoše a.s. na dotaz Trutnováka odpověděl, že se k žalobě nemůže vyjádřit, protože neví, o co jde.

„Jestli mluvíte o žalobě, tak my o ní nevíme. Možná je to něco nového,“ doplnil ředitel Blažek.

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *