[bsa_pro_ad_space id=7]

Rada města Trutnova na svém zasedání dne 1. 6. 2015 odsouhlasila podání žaloby na náhradu škody ve výši 50000 Kč na Ingeniring Krkonoše a.s. do roku 2018 tak, aby nedošlo k promlčení této pohledávky.

Tato společnost měla pochybit při výběrovém řízení na vybavení interiéru do společenského centra UFFO v dubnu roku 2010. Úřad pro hospodářskou soutěž udělil za toto pochybení městu Trutnov pokutu ve výši padesát tisíc korun. Díky pochybení přišlo město o další dotace za zhruba 360 tisíc korun.

Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK tehdy ve výběrovém řízení podalo nabídku, která byla o dva miliony větší než nabídky ostatních dvou účastníků řízení. Hodnoticí komise na základě chyby v podané nabídce vyzvala uchazeče o předložení dodatečných informací. Uchazeč komisi informoval, že omylem uvedl nesprávný počet kusů, tj. 90 namísto požadovaných 9 kusů v položce č. 26. Tím došlo k výpočtu nesprávné nabídkové ceny 7 246 400 Kč bez DPH. Správná cena po opravě činila 5 798 039 Kč bez DPH.

Komise následně rozhodla, že bude hodnotit nabídku s opravenou cenou. Tato nabídka byla nakonec vybrána jako nejvhodnější.

Město Trutnov se domnívá, že postupovalo správně a že se Úřad pro hospodářskou soutěž mýlí. Město tvrdí, že cena se de facto nezměnila. Od začátku by byla 5 798 039 Kč, pokud by byl uveden správný počet 9 kusů místo 90.

Úřad naopak tvrdí, že se cena změnila, neboť nejprve byla 7 246 400 a po úpravě 5 798 039 Kč. Město Trutnov se proti rozhodnutí odvolalo, avšak neúspěšně. Obhájit svůj právní názor chce nyní před Krajským soudem v Brně.

ingering
INGENIRING KRKONOŠE a. s. má na svou činnost uzavřeno pojištění s výší finančního plnění 10 mil. Kč.

Firma Ingeniring Krkonoše a.s., na kterou město Trutnov podá v případě neúspěšného správního řízení žalobu, bývá u výběrových řízení tzv. administrátorem. Města si administrátora najímají proto, aby nedošlo k tomu, že budou později pokutována za špatně provedené výběrové řízení.

V minulosti vedlo neúspěšný soudní spor s Ingeniring Krkonoše a.s. město Svoboda nad Úpou. Další soudní spor s Ingeniring Krkonoše a.s. vede město Velké Poříčí, které stála chyba ve výběrovém řízení dokonce 4 000 000 Kč z obdržené dotace. Ačkoliv Ingeniring Krkonoše a.s. v tomto případě uznává část viny, trvá na tom, aby proběhl soud. Jen poplatek za soudní řízení však stál město Velké Poříčí 200 000 Kč a platba advokátní kanceláři bude stát minimálně dalších 200 000 Kč.

Ředitel Ing. Ludvík Blažek ze společnosti Ingeniring Krkonoše a.s. na dotaz Trutnováka odpověděl, že se k žalobě nemůže vyjádřit, protože neví, o co jde.

„Jestli mluvíte o žalobě, tak my o ní nevíme. Možná je to něco nového,“ doplnil ředitel Blažek.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply