[bsa_pro_ad_space id=7]

Již třináctým rokem pokračuje soutěž Otevřeno x Zavřeno. Lidé v soutěžích hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

Soutěž hodnotí především kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy.

Nominovány mohou být klasické úřady, ale také veřejné nemocnice, školy, výzkumné instituce, zdravotní pojišťovny a další povinné subjekty.

Výsledky soutěže vyhlašuje organizátor u příležitosti Mezinárodního dne informací (28. září) vždy v některém následujícím dni. Organizátor v některé oblasti nemusí cenu udělit. O výsledcích soutěže, udělených či odejmutých cenách, důvodech hodnocení a jednotlivých nominacích informuje ve sdělovacích prostředcích a na svém webu.

V loňském roce se umístil v „OTEVŘENO“ Hradec Králové za rozklikávací rozpočet.
Cenu veřejnosti kromě ČOI (za otevřená data) získala MČ Praha – Zbraslav za své radniční lity.
Zbraslavské noviny dělají něco pro většinu měst naprosto nepředstavitelného. Tisknou bez jakéhokoli omezení i kritické příspěvky o vedení obce. Dlouho před volbami dokonce daly bezplatně prostor všem kandidujícím subjektům.

Aspekty hodnocení:

OTEVŘENO
při hodnocení se hledí na např. aktivní přístup a přátelskost (user friendly) ze strany povinného subjektu (ochota a vstřícnost jednotlivých úředníků, zvláštní informační centra pro občany, …), rychlost a kvalitu poskytovaných informací, zveřejňování informací nad rámec zákona o svobodném přístupu k informacím a kreativitu forem takového zveřejňování, odpouštění úhrad za informace, zda úřad poskytuje databáze ve snadno zpracovatelném formátu, k možnosti využívat data k dalším obchodním i neobchodním účelům apod.

ZAVŘENO
Při hodnocení se hledí na např. bizarnost důvodů odmítnutí přístupu k informacím, na recidivu v neposkytování informací, celkový negativní přístup k žadateli o informaci, nedodržování zákonných lhůt pro poskytování informací, zneužívání právních kliček, jakýkoliv (legislativní, institucionální, …) útok na zákon o svobodě informací ze strany ministerstev, samosprávy, na kvalitu technického přístupu k datům, zda databáze vytvořené úřady se neposkytují ve zpracovatelném formátu, anebo úřad jinak brání jejich využití apod.

Máte dobré nebo špatné zkušenosti s jednáním výše zmíněných subjektů? Neváhejte se soutěže zúčastnit. Přispějete tak ke kultivaci veřejné správy.

Odkaz na web je zde: http://oz.otevrenaspolecnost.cz/

Kdo bude letos hodnotit?

Tomáš Němeček, bývalý novinář a nyní vedoucí právník nemocnice Bohnice.
Hana Marvanová, bývalá poslankyně a místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Nyní působí jako advokátka.
František Korbel, advokát a vysokoškolský učitel. Specialista na právo a informace, a dále:
Daniela Göttelová
František Vyskočil
Emília Sičáková-Beblavá
Jaroslav Winter
Jiří Boudal
Daniela Drtinová
Petr Kolman
Tomáš Holenda
Lenka Franková
Břetislav Rychlí

 

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply