[bsa_pro_ad_space id=7]

Trasa cyklostezky podél řeky Úpy? Podaří se propojit sídliště s řekou? Chybí městu Trutnov městský architekt?
Na posledním jednání zastupitelstva města Trutnova dne 12.12. 2016 zazněla z úst starosty města Ivana Adamce tato slova:

„Nezlobte se na mně, jeden nejmenovaný člen, sympatizant, té vaší party v Žít v TU přišel, že na všechno budeme dělat výběrové řízení, že tady budeme dělat architektonické soutěže, pomalu na kůlnu, když to přeženu, kterou si chce někdo postavit za svým domem, a ejhle, najednou jsme řešili jakousi cyklostezku a dotyčný pán nám řekl, já to vyřeším a studii nám dal 200 tisíc napřímo. A to je normální tohle, no to není, já bych to pochopil, kdyby se zúčastnil nějakého výběru, ovšem tady nějaké výběrové řízení není pánové, na takovouto speciální záležitost. To jste vedle jak ta jedle, to je můj názor. To jsem jenom chtěl říct, že mě to docela baví. Fakt dlouho jsem se nepobavil.“

Starosta měl zřejmě na mysli architekta Jana Veissera, který vizi cyklostezky podél řeky Úpy navrhl v projektu Městské zásahy Trutnov.

Ze starostových slov mohl mít nezasvěcený posluchač dojem, že se J. Veisser pokoušel získat nějaké neoprávněné výhody. Trutnovák se proto rozhodl zjistit, jaké je stanovisko druhé strany, tedy architekta Jana Veissera.

J.R.R.: Navrhoval jste městu Trutnov, že provedete studii bez výběrového řízení?
J.V.: Ne, nikdy jsem na městě ani starostovi neřekl, že bych chtěl cyklostezku projektovat, natož výběrem napřímo.
Město mě samo oslovilo, abych udělal nabídku. Starosta mi osobně volal.
Nabídku jsem vyhotovil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jelikož, bylo jasné, že na takovýto projekt sám nestačím, přizval jsem ke spolupráci dopravního inženýra pana Jebavého, specialistu na cyklostezky. ⅔ z nabízené ceny padlo na dopravní řešení.

J.R.R.: Můžete pro nás stručně shrnout co nabídce předcházelo?
J.V.: Nápad nové cyklostezky podél řeky směrem do hor jsem dostal v dubnu 2016 na jednání komise pro výstavbu a rozvoj města. Stalo se tak v rámci projednávání budoucí zástavby v areálu bývalého Texlenu v Horním Starém Městě. Cyklostezka podél řeky byla komisí dána investorovi jako jedna z podmínek pro realizaci jeho záměru. Na jednání byl přítomen majitel areálu bývalého Texlenu a podmínku akceptoval.
Na dalším zasedání byla schválena územní studie areálu, která obsahovala i cyklostezku. Cyklostezka je však řešena pouze jako územní rezerva bez napojení na další komunikace a kontextu.
V říjnu 2016 jsem bez nároku na honorář zpracoval řešení cyklostezky do podoby návrhu pro Městské zásahy. Nechtěl jsem, aby tato iniciativa komise zapadla, zvlášť, když majitel pozemků nebyl proti.

J.R.R.: Jak se k návrhu postavilo město?
J.V.: Po prezentaci Městských zásahů jsem mluvil s panem starostou. Překvapilo mě, když mi řekl, že cyklostezka na hory se dávno řeší, že nepřicházím s ničím novým, že moje iniciativa byla zbytečná.

J.R.R.: Co se dělo dál?
J.V.: Koncem října mne jako autora návrhu pro Městské zásahy kontaktovala paní Šidáková, členka Rady, že schvalují nějakou trasu cyklostezky na hory, která ale nevede podél řeky, ale vede po frekventované ulici Horská, a že je plánována pouze piktogramy na asfaltu. Když jsem jí řekl o tom, že cyklostezka podél řeky je v podstatě iniciativa komise a hlavním jejím důvodem je, aby nemusela vést po hlavní silnici, byla překvapená, protože tato alternativa na Radě nebyla vůbec zmíněna.

J.R.R.: Kontaktoval jste ještě ohledně cyklostezky starostu?
J.V.: Ano, v listopadu jsem ohledně cyklostezky napsal p. Adamcovi a požádal jsem ho, aby byla do zadání pro výběrové řízení na projektanta cyklostezky na hory doplněna jako varianta cyklostezka u řeky, že tuto trasu projednávala v dubnu komise, a že je nutné ji prověřit projektem. Věděl jsem, že do výběrového řízení je vyzváno 5 firem, a že se nepočítá, že bych se ho měl účastnit. Nijak jsem neloboval, za to, abych tuto zakázku získal.

J.R.R.: Jaká byla reakce z města?
J.V.: Po pár dnech mi zavolal pan Franc z odboru rozvoje města, že si pan starosta přeje, abych na projektu cyklostezky pokračoval, více osobní schůzka. Na schůzce s panem Francem mi bylo řečeno, že mám podat nabídku na pokračování, ale zadání si mám určit sám. výsledkem měla být studie, předpoklad ceny do 50 000 Kč napřímo. Naznačil jsem, že do této částky se asi nevejdu. Pak by prý mělo být výběrové řízení. Dohodli jsme se, že nejlepší bude, když začneme tím, že podám nabídku, že se pak uvidí. Možná mylně jsem mezi řádky pochopil, že pokud se dostanu přes padesát tisíc, tak město na základě mé nabídky vytvoří zadání pro výběrové řízení.

Ilustrační foto

J.R.R.: Proč se nebylo možné dostat pod 50 000 Kč?
J.V.: Věděl jsem, že jde o komplikované území, aby studie měla smysl, bylo nutné se zabývat širším kontextem – od ulice Nábřežní na jihu po cestu na Bystřici na severu. Nechtěl jsem, aby šlo pouze o cyklostezku, ale aby byly v rámci studie již řešeny přístupy k řece, místa zastavení atd. Aby bylo řešeno celkové architektonické pojetí možného budoucího nábřeží. Přesně ty věci, které lidem u řeky nejvíce dle Městských zásahů scházely. Propojit sídliště s řekou. Bylo nutné již ve fázi studie zapojit do úvah jak veřejnost tak vlastníky i povodí.
Kromě architektonicko – urbanistické kvality nábřeží, je zcela zásadní dopravní řešení. Proto jsem oslovil dopravního inženýra, který se dlouhodobě zabývá cyklostezkami (Ing. Jebavý). Má skvělé reference a zkušenosti s projednáváním cyklostezek i dotacemi. Jen vypracování dopravního řešení veřejného prostoru v délce přes 2 km a realizačními náklady zhruba 50 mil. korun nacenil na 176 790,- Kč. Architektonicko-urbanistické řešení ode mne bylo v ceně 95 000 Kč.

J.R.R.: Jak to tedy nakonec dopadlo?
J.V.: Město doteď oficiálně na nabídku neodpovědělo, názor starosty však zazněl na zastupitelstvu. Zveřejnění nabídky mne diskvalifikovalo z možného budoucího výběrového řízení. Starostovi jsem napsal, že stahuji nabídku, a za stávající situace se nechci dále o projekt ucházet.

Ilustrační foto

J.R.R.: Dá se nějak identifikovat v čem byl hlavní problém?
J.V.: Překvapilo mě, že město neumí plánovat a koncepčně přemýšlet. Že nedokáže reagovat na návrhy ať laické nebo odborné veřejnosti. Neumí se popasovat s kritikou. Místo hledání, jak Trutnov zlepšit, jak věci dělat lépe než je zaběhlé, se utápí v absurdních politických bitvách a osobních útocích. Mrzí mě neúcta k lidské práci. Na městě obecně chybí respekt a důvěra.
Určitě by pomohlo, kdyby svůj tým rozšířilo o odborníky, jako je městský architekt. Pomohlo by aby se uvažovalo více koncepčně, analyticky, na základě dat a ne na základě dojmů a politického kalkulu. Nevidím zájem najít nejlepší řešení.
Pokud se vše důležité bude nadále rozhodovat za dveřmi starostovi kanceláře, není šance na změnu. Městský architekt, stejně jako dnes komise by byl pouze loutkou.
Dnešní stav mě mrzí o to více, že jsem se mezi zastupiteli i na komisi seznámil se spoustou aktivních lidí, kteří chtějí fungování města zlepšit. Ať už jsou z jakýchkoliv stran, narážejí na ignoraci dlouholetého vedení města, které se všem opravdovým změnám brání.

Město kritiku odmítá, dohoda byla jasná.

O vyjádření k výše uvedeným informacím,  jsem požádal město Trutnov.

„Je samozřejmě nesmysl, že město neumí plánovat, nereaguje, nekomunikuje, nedokáže snést kritiku a neváží si lidské práce. To dokládá i samotný fakt, že jsme chtěli spolupracovat a panu Veisserovi jsme nabídli, aby vytvořil územní studii. Pokud hledal něco mezi řádky, je to jeho věc a těžko ji můžeme ovlivnit. Dohoda byla jasná, nabídka nesměla přesáhnout 50.000 Kč. Z praxe totiž víme, že pořízení územní studie za vyšší částku jsou zbytečně vynaložené prostředky. A pan Veisser podal nabídku za několikanásobně vyšší částku, což nemůžeme akceptovat právě s ohledem na povinnost hospodárně a účelně vynakládat prostředky města.

Je až úsměvné, že kritici města poukazují na údajnou nehospodárnost a netransparentnost, načež ve vlastním případě na hospodárnost zapomenou. Město i nadále stojí o to, aby se mladí architekti i další zájemci do diskuze a realizace projektů zapojovali. Přinášejí dobré a neotřelé nápady. Mezi ně pan Veisser samozřejmě také patří a spolupráci s ním se skutečně nebráníme. Naopak, podporujeme iniciativu Městské zásahy, která může našemu městu přinést zajímavé nápady a řešení.“

Mgr. Michaela Dědková
Tisková mluvčí města Trutnov

[bsa_pro_ad_space id=8]
[bsa_pro_ad_space id=3]