[bsa_pro_ad_space id=7]

Na základě hromadné kontroly podnikatelů, která proběhla minulý týdne v Trutnově vydala Česká obchodní inspekce tiskovou zprávu. 

Na akci se podílelo pět dozorových orgánů. Devět skupin postupně zkontrolovalo na 23 prodejců a také čerpací stanice ve městě. Průměrně u dvou z pěti kontrolovaných obchodníků zjistili inspektoři porušení zákona, nejčastěji šlo o neuvádění měrných cen v obchodech, ale také padělky, nesprávně označené hračky, nebo nedodržení deklarované míry podávaných nápojů.

[related-post id=“7169″]

Společná kontrolní akce České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, České inspekce životního prostředí (oblastního inspektorátu Hradec Králové), Oblastního inspektorátu práce (pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj), Krajské veterinární správy (pro Královehradecký kraj) a Živnostenského úřadu Trutnov, proběhla dne 29. března 2017.

Kontrolní akce se zúčastnilo:

– 18 pracovníků ČOI
– 4 pracovníci ČIŽP
– 4 pracovníci SUIP
– 4 pracovníci KVS
– 2 pracovníci ŽÚ Trutnov

Pracovníci České obchodní inspekce provedli dne 29. 3. 2017 celkem 23 kontrol v maloobchodních prodejních jednotkách a v restauračních provozovnách. Dále na 3 čerpacích stanicích v Trutnově bylo provedeno 7 odběrů vzorků pohonných hmot, tyto vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Dále na 2 čerpacích stanicích v Trutnově byly provedeny 2 odběry vzorků LPG, výsledky těchto odběrů nejsou dosud k dispozici.

V minulosti měla problémy při kontrole v Trutnově čerpací stanice: ROBIN OIL na Vlčické ulici. Při kontrole v roce 2015 dostal provozovatel pokutu 30 000 Kč. Bod vzplanutí paliva měl zjištěnou hodnotou 50,0 stupňů namísto limitní hodnoty 53,0 stupňů

Mapa hříšníků podle ČOI za rok 2015 – 2016

Výčet zjištěných porušení zjištěných pracovníky ČOI:

– 1x nedodržení deklarované míry nápojů
– 1x prodej a nabídka výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (padělky, 19 ks výrobků vyčísleno v ceně originálů celkově za 9.800,- Kč – ochranné známky Puma a Burberry)
– 2x chybějící značení textilních výrobků (Nař. EPaR č. 1007/2011, o značení textilních výrobků)
– 2x porušení zákona o technických požadavcích na výrobky u distributorů hraček a osobních ochranných prostředků
– 5x neseznámení s cenou nebo neuvedení měrné ceny (porušení § 12 zák. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)

Kontrola hraček bude předmětem dalšího šetření u distributorů. Za menší prohřešky Česká obchodní inspekce uložila příkazem na místě 6 pokut v celkové výši 11 500 Kč, se třemi prodejci povede inspekce správní řízení.

 

ČIŽP provedla ve spolupráci s ČOI 2 kontroly, SUIP provedl ve spolupráci s ČOI 2 kontroly, KVS s ČOI 4 kontroly a ŽÚ Trutnov spolupracoval s ČOI na jedné kontrole.

Ne všichni však práci ČOI oceňují. Na sociálních sítích se objevila i kritika, že jde pouze o snahu vykazovat aktivitu v terénu.

tz/ČOI/jrr

[bsa_pro_ad_space id=3]