Plavecký oddíl Trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

Ve svém vyjádření pro Trutnovak.cz uvedl výkonný výbor plaveckého oddílu, že je od začátku roku 2015  plaveckému oddílu Trutnov zadržována účelová dotace na pronájem bazénu, což prý vedení oddílu dosud nikdo z vedení TJ Lokomotiva Trutnov neoznámil a nevysvětlil (Článek Trutnov si zkontroluje dotace v plaveckém oddílu).

[su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“3150″ posts_per_page=“4″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_quote][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ posts_per_page=“1″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts template=“templates/teaser-loop.php“ id=“1416″ tax_operator=“0″ order=“desc“][su_posts id=“1113,378,878″ tax_operator=“0″ order=“desc“][/su_posts]

Svou reakci na toto tvrzení nyní zaslala účetní firma In VV spol. s r.o

„Plavecký oddíle občanského sdružení TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., chtěli bychom Vám osvěžit paměť (především Vašemu současnému předsedovi) v tom smyslu, že to byl on a jedině on, který naší účetní společnosti začátkem kalendářního roku 2013 z titulu předsedy celého občanského sdružení nařídil, že účelové dotace, jež jsou Vašemu oddílu údajně zadržovány, budou účtovány vždy ke konci zdaňovacího období vzhledem k tomu, že teprve s posledním měsícem tohoto období jest naprosto zřejmé, kolik finančních prostředků ten který sportovní oddíl skutečně vyčerpal.

Účelová dotace (stále údajně zadržována) se totiž musí každoročně vyúčtovávat poskytovateli a protože se jedná o dotaci předběžnou, může dojít při nevyčerpání plánovaných hodin k jejímu krácení právě ze strany poskytovatele. Dosud žádný sportovní oddíl tímto druhem dotace dotčený tuto praxi nerozporoval ani se nad ní nezamýšlel.

Jsme přesvědčeni o tom, že žádný zástupce obchodní společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. nemůže konstatovat, že by mu  občanské sdružení dlužilo za pronájem financovaný z výše uvedených účelových dotací. Možná by stálo za zvážení, abyste Vašeho současného předsedu přesvědčili k tomu, aby se s řádnou péčí věnoval své trenérské činnosti, za niž je poměrně důkladně placen, resp. reklamním parterům. Poté nebude docházet k písemným stížnostem na práci jednotlivých jeho podřízených v oblasti tréninkových procesů, resp. nebudou reklamní partneři svoji tíživou ekonomickou situaci svádět na vybrané členy vedení TJ Loko včetně jeho účetní firmy.“

Zdeňka a Miloš Truhlářovi In VV spol. s r.o

[bsa_pro_ad_space id=3]