Vyjádření k zadržování dotací plaveckému oddílu Trutnov

Ve svém vyjádření pro Trutnovak.cz uvedl výkonný výbor plaveckého oddílu, že je od začátku roku 2015  plaveckému oddílu Trutnov zadržována účelová dotace na pronájem bazénu, což prý vedení oddílu dosud nikdo z vedení TJ Lokomotiva Trutnov neoznámil a nevysvětlil (Článek Trutnov si zkontroluje dotace v plaveckém oddílu).

Svou reakci na toto tvrzení nyní zaslala účetní firma In VV spol. s r.o

"Plavecký oddíle občanského sdružení TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o.s., chtěli bychom Vám osvěžit paměť (především Vašemu současnému předsedovi) v tom smyslu, že to byl on a jedině on, který naší účetní společnosti začátkem kalendářního roku 2013 z titulu předsedy celého občanského sdružení nařídil, že účelové dotace, jež jsou Vašemu oddílu údajně zadržovány, budou účtovány vždy ke konci zdaňovacího období vzhledem k tomu, že teprve s posledním měsícem tohoto období jest naprosto zřejmé, kolik finančních prostředků ten který sportovní oddíl skutečně vyčerpal.

Účelová dotace (stále údajně zadržována) se totiž musí každoročně vyúčtovávat poskytovateli a protože se jedná o dotaci předběžnou, může dojít při nevyčerpání plánovaných hodin k jejímu krácení právě ze strany poskytovatele. Dosud žádný sportovní oddíl tímto druhem dotace dotčený tuto praxi nerozporoval ani se nad ní nezamýšlel.

Jsme přesvědčeni o tom, že žádný zástupce obchodní společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. nemůže konstatovat, že by mu  občanské sdružení dlužilo za pronájem financovaný z výše uvedených účelových dotací. Možná by stálo za zvážení, abyste Vašeho současného předsedu přesvědčili k tomu, aby se s řádnou péčí věnoval své trenérské činnosti, za niž je poměrně důkladně placen, resp. reklamním parterům. Poté nebude docházet k písemným stížnostem na práci jednotlivých jeho podřízených v oblasti tréninkových procesů, resp. nebudou reklamní partneři svoji tíživou ekonomickou situaci svádět na vybrané členy vedení TJ Loko včetně jeho účetní firmy."

Zdeňka a Miloš Truhlářovi In VV spol. s r.o