Kácení dubu Bojiště Trutnov
[bsa_pro_ad_space id=7]

250 let starý dub na Bojišti svůj boj už prohrál?

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl odvolání Biokontaktu o.s. a potvrdil rozhodnutí městského úřadu ze dne 7. 4. 2015 k povolení kácení.

Podle Biokontaktu prý všichni 3 znalci, kteří ve věci zpracovávali posudky, došli k závěrům, že strom lze zachovat za podmínky stabilizačního zásahu (obvodová redukce koruny).

Biokontakt na FB stránce (Pro přírodu, krajinu, stromy – Trutnovsko) cituje ze svého textu, který odeslalo na MěÚ Trutnov.

V něm uvádí, že posudek, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), navrhoval provést nové měření poškozené báze kmene tomografem, neboť měření tomografem v rámci posudku objednaného zadavatelem – Technické služby Trutnov s.r.o. – bylo provedeno pouze ve výšce 130 cm nad zemí, což s ohledem na místo poškození neumožňuje zjistit zbytkovou stěnu dutiny a spočítat obvodovou redukci koruny stromu, nutnou pro zvýšení jeho stability, aby mohl být zachován.

V textu se uvádí, že se jedná o dub mimořádného stáří a vzrůstu, který nemá obdoby v celém širokém okolí města Trutnov.

250 let starý dub na Bojiště Trutnov
Dub cca 250 let starý – Trutnov – Bojiště (50°33’4.83″N, 15°54’19.75″E). Vitální a naprosto mimořádný strom. Na jedné straně je u paty trouchnivějící část, která dovnitř pokračuje dutinou (jejíž rozsah nebyl detailně prozkoumán). Kvůli dutině navržen strom ke skácení. alternativa nebyla navržena (M.Just)

Spolek Biokontakt také dlouhodobě kritizuje přístup technických služeb k zeleni. Cituje arboristu Miroslava Novotného, který v posudku v žádosti o povolení kácení stromů v aleji v ulici K Bělidlu uvádí:

„V Trutnově se v posledních letech věnuje hodně energie, která má někdy i podobu ,bojů‘, otázce, zda stromy, které vykazují střední hodnoty, pokácet, či nikoliv. Velmi bych se přimlouval, aby vedle této diskuze bylo věnováno více pozornosti tomu, kdo a jakým způsobem ošetřuje a velmi často spíše ničí, než ošetřuje, stromy na Trutnovsku. Chránit poškozené a rizikové stromy před pokácením je vždy kontroverzní, chránit stromy před poškozením je daleko efektivnější a smysluplnější.“

[su_carousel source=“media: 3256,3253″ link=“image“ target=“blank“ items=“4″ title=“no“]

[su_carousel source=“media: 3252,3254″ link=“image“ target=“blank“ items=“4″ title=“no“]

250-dub-poskozeni
Rozsah poškození dubu

Ve Dvoře to je po volbách jinak

V nedalekém Dvoře Králové však nyní řeší úplně opačný problém. Po volbách se přístup ke stromům změnil a kácení se omezilo.

V roce 2013 tomu bylo jinak. Bylo vykáceno dvacet lip v ulici 28. října a 20 zbývajících se mělo porazit. Jedná se o alej, která začíná pod vlakovým nádražím a končí na Benešově nábřeží.

Lidé ve Dvoře Králové tehdy sepsali petici „Vážíte si občanů?“, ve které protestovali proti kácení v ulici 28. října. Iniciátorem této petice byl Ing. Dušan Sedláček. Ten se stal po volbách místostarostou a přístup města ke kácení stromů se skutečně změnil.

Důkazem, že se stromy nové vedení radnice počítá, může být osvěta v novinách dvorské radnice, kde můžeme najít i soutěžní seriál o stromech.

Dvůr Králové soutěž Sedláček

Taková změna se však opozici ve Dvoře nelíbí.

V novinách, které radnice ve Dvoře vydává, můžeme najít i články od opozičních zastupitelů, zvláště od bývalého místostarosty Jana Béma (ODS). V srpnovém čísle radničních novin reaguje na pád stromu v Nedbalově ulici.

„Kdo má rozhodovat o údržbě, ev. pokácení stromů v našem městě? Parta laiků, nebo lidé, kteří danou problematiku studovali a získali k těmto rozhodnutím oprávnění? Ukázalo se to ve své nahotě právě po pádu těch několika stromů. Převážně byly již před rokem určeny k pokácení z důvodu nemoci a nyní padly jen při slabším nárazovém větru, trvajícím několik málo minut. Největší katastrofu se smrtelnými následky mohl způsobit padlý strom v Nedbalově ulici, vedle stanice technické kontroly. Kdo by za to nesl odpovědnost? Místostarosta Sedláček? Ne, vážení radní, vy všichni, kdo jste pro tento postup zvedli ruku! Stačí ke změně vašeho názoru ta hrůza, která se mohla stát dítěti vašeho souseda?”

Padlá Lípa Dvůr Králové
Lípa která se zřítila na silnici před STK Dvůr Králové nad Labem. Foto: kralovedvorsko.cz

 

Dušan Sedláček bývalému místostarostovi oponuje.

„Je pravda, že nová rada města vytvořila potřebná pravidla pro kácení dřevin na městských pozemcích. Ta v minulém volebním období neexistovala. Navazují na koncepci městské zeleně spočívající především v lepší a intenzivnější údržbě stromů. Systém povolování kácení městské zeleně je nyní dvoustupňový – nejdříve rozhoduje o svém majetku samospráva (město) na základě podkladů komise ŽP, odborných posudků a názorů externích arboristů a poté rozhoduje státní správa. Co se týká pozastavení kácení dřevin, k tomu jsme byli nuceni přistoupit po kauze brutálního a neobhajitelného pokácení zdravých mladých stromů v ulici M. Horákové. Revizi bylo během krátké doby podrobeno cca 70 stromů určených k pokácení.”

Problém je podle ochránců stromů v obou městech stejný. Chybí pravidelná údržba stromů odbornou firmou. Podle spolku Biokontakt se nedostatečná starost o stromy projevila také v případě pokácených stromů na Jiráskově náměstí.  

[bsa_pro_ad_space id=8]

 

[bsa_pro_ad_space id=3]