Busking-v-trutnove-neni-zakazan

Velký zájem vyvolala nedávná snaha o eliminaci buskingu v Praze. Ozvali se proti tomu jak zastupitelé města Prahy za Pirátskou stranu, tak i nejrůznější umělci, včetně takových jako Laco Déczi nebo Vladimír Merta. V článku naleznete informace, jak je to s buskingem v Trutnově. 

Kladivo na umělce

Busking je výraz pro pouliční aktivity, ve kterých figuruje klobouk nebo nádoba na drobné mince, postavené na zemi, a slouží k pobavení kolemjdoucích. Jedná se jak o hudební, tak divadelní vystoupení, vytváření mýdlových bublin a další.

O likvidaci buskingu hovoří například Dalibor Zíta ve svém článku v časopise Nový prostor „Kladivo na pouliční umělce“.

Velké popularity se dočkal i u nás snímek, ve kterém hlavní roli hraje busker. Jde o film Once, kde účinkuje duo Hansard a Irglová, snímek byl oceněn Oscarem a pilotní song ,falling slowly‘ hrála všechna rádia. Hansard ve filmu vystupuje jako pouliční hudebník s kytarou, na ulici se seznámí s prodavačkou květin Krylovou a postupně s dalšími pouličními muzikanty natočí album a proslaví se. Jak by jejich příběh asi vypadal u nás?

Asi takto. Celý měsíc se Hansard neúspěšně snaží získat povolení, aby mohl alespoň chvilku hrát v jedné ze dvou oficiálně vybraných ulic. Povolení nakonec kvůli špatně vyplněné přihlášce nedostane. Poté se pokusí domluvit s pronajímateli Karlova mostu, těm se však jeho písně nelíbí, povolení také nevydají. Naštvaný Hansard se tedy vydává hrát načerno. Když už má po nějaké době v klobouku zhruba padesát korun a kolem jde Irglová, objevuje se policie. Hansarda pokutuje a pokouší se mu vzít nástroj, ten klade odpor a je zatčen. Irglová odchází s vadnoucími květinami a již se nesetkají,“ píše ve svém článku novinář a písničkář David Zíta.

Zajímali jsme se, jak je to v současné době s buskingem u nás v Trutnově. Hudebního, případně divadelního umění totiž na ulicích mnoho vidět není. Bylo na něj snad použito výše zmíněné „kladivo na umělce“?

Busking v Trutnově zakázán není

Mluvčí města Trutnov M.Dědková
Mluvčí města Trutnov M.Dědková

„Každá hudební produkce, divadelní představení nebo jiná kulturní akce musí být schválena poradou vedení nebo radou města – tyto činnosti nelze provozovat bez povolení.

Organizátor si proto musí zajistit povolení a zaplacení záboru veřejného prostranství. Městská policie provádí průběžně kontroly a je informována paní Šitinovou z odboru majetku města o povolených nebo nepovolených záborech, říká mluvčí města Trutnov M. Dědková.

Takže žádný busking v Trutnově povolený není?

„Pokud se jedná například o houslistu, který hraje na rohu ulice a má před sebou klobouk, tak na to není v Trutnově žádné nařízení nebo obecně závazná vyhláška. Setkala jsem se však s tím, že někteří tuto činnost označují jako ,žebrání‘. Existují města a obce, kde je tato činnost zakázána na místech určených městem nebo obcí – u nás tomu tak není. Je potom spíše na občanech, zda je hudební produkce obtěžuje, nebo ne. Samozřejmě je nutné připomenout zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde se uvádí, že noční klid je od 22:00 do 6:00,“ dodává mluvčí města Trutnov Michaela Dědková.

Plete si někdo busking se žebráním? Čím se od něj vlastně odlišuje?

„Rozdíl je v tom, že busker se nesnaží vyvolat soucit, ale naopak pobavit, zaujmout nebo ohromit kolemjdoucí. Pokud mu někdo hodí peníz, je to jeho svobodné rozhodnutí, odměnit buskerovu snahu,“ říká akordeonista Zíta ve svém článku v Novém prostoru.