[bsa_pro_ad_space id=7]

V ideálním světě by se předpokládalo, že noví zastupitelé budou usilovat o své zapojení do struktur řízení města a tuto práci budou chtít dělat lépe, než ti předchozí.

Jelikož od voleb již uplynulo trochu času, rozhodli jsme se podívat na to, jak jsou na tom zastupitelé s pracovní morálkou. Práce zastupitele v zájmu občanů, má – li být dělána poctivě, si vyžaduje obrovské časové investice. Problémem opozičního zastupitele může být, že spousta té práce následně nelze přetavit v politický zisk, protože vládne „nenáviděná koalice“ a té se připisují zásluhy za dobře šlapající město.

Ptáme se “hříšníků”

Pokud jde o docházku obecně, nejhůře na tom je asi Petr Sobotka, který kandidoval jako lídr za koalici Žít v Trutnově. Krátce po volbách odjel do zahraničí a zatím se na zasedání finančního výboru a schůze zastupitelstva města nedostavuje. Zajímalo mne, jak problém své neúčasti vidí sám Petr Sobotka a zaslal jsem mu proto svoji otázku:

Odjel jste do zahraničí a na zastupitelstvo se nedostavujete. Mohl byste nějak rozepsat vaše úvahy okolo tohoto problému?

„Každý ze zastupitelů, kteří nejsou uvolnění, musí umět spojit svou práci s prací v zastupitelstvu. Mojí prací je zkoumat Afriku, proto musím čas od času vyrazit do Afriky na terénní výzkum. Za dobu svého současného výzkumu přijdu pouze o dvě zastupitelstva. Navíc s kolegy zastupiteli ze sdružení Žít v Trutnově, jsem pravidelně v kontaktu přes Skype, takže mám od nich čerstvé informace.“

Na příštím zastupitelstvu už budete?

„Ano, to budu čerstvě zpátky.“ Další „hříšník“ je Martin Jiránek (koalice Žít v Trutnově) Martin Jiránek byl členem kontrolního výboru. Jednání nenavštěvoval a na posledním zastupitelstvu se dokonce svého členství vzdal. I jeho jsem kontaktoval, abych zjistil, proč “nemaká”.

Jaký byl důvod, že jste se vzdal svého působení v kontrolním výboru?

“Hlavní důvod je ten, že podle všeobecně přijatého úzu se kterým se ztotožňuji, by měla mít ve výboru minimálně jednoho člena každá strana, která o to usiluje a navíc by jejich počet, podle mě, měl odpovídat poměrnému zastoupení podle toho, kolik dostala daná strana ve volbách hlasů. U nás dvě opoziční strany, i ta největší, v kontrolním výboru chybí. (Strany KSČM a ANO 2011 své zastoupení v kontrolním výboru nemají.) “Aktuální kontrolní výbor je: 4 ČSSD (mají předsedu), 3 ODS, 1 Volba pro město, 1 TOP09, jedno volné místo po mne a Tajemnice… Takže koalice má většinu. Mezi občany je kontrolní výbor vnímán jako taková malá záruka kontroly a protiváha vedení města, kde by měla mít většinu opozice, a kde by se mělo v rámci zákona dohlížet na plnění usnesení vedení města a provádět další kontrolní činnost. V Trutnově je nyní kontrolní výbor obsazen většinově lidmi z vládní koalice, takže tím podle mě ještě více klesla ta protiváha a možnosti kontroly.”

A proč jste nechodil na zasedání výboru? „Byl jsem zklamaný celým tím systémem volby před Vánoci a výsledkem, kdy jsme se v rámci opozice dohodli na lidech, kteří tam chtějí jít pracovat a mají na to chuť i odbornost a pak to dopadlo úplně jinak. A zůstal jsem tam de facto sám. A pokud nemá člověk pro tak složitou práci, jako je kontrolní činnost, někoho, s kým by na tom pracoval, pak mu to chuť a energii, věnovat tomu svůj volný čas, nepřidá. Takže jsem odstoupil a budu kontrolovat klasicky z pozice zastupitele, což mi umožní být daleko flexibilnější a přijít i s mnoha dalšími nápady pro transparentní Trutnov. Především pro podporu cestovního ruchu a našich místních firem a podnikatelů, což je moje hlavní motivace, co chci jako zastupitel dělat.“

Můžete uvést jména těch lidí, na kterých se opozice dohodla, že chtějí ve výborech pracovat a kteří neprošli? Za ANO to myslím byl pan Šedivec (ANO 2011) a pan Török (Úsvit) a za KSČM pan Ondráček, který byl již v minulém kontrolním výboře. Každopádně si raději projděte ten zvukový záznam, nechci mást veřejnost…

Pracovat chceme, ale…

Další, kdo měl problém skloubit svůj harmonogram s jednáním zvolených orgánů, byla Ivana Duffová za ANO 2011. Posledního jednání finančního výboru se nezúčastnila a stejně jako Martin Jiránek se svého členství na posledním zasedání zastupitelstva vzdala. I paní Duffovou jsem požádal o vyjádření. Ta na poslední schůzi zastupitelstva svou neúčast na jednání finančního výboru vysvětlovala takto:

„…Na jednání jsem nebyla, protože mi to bylo sděleno dost pozdě. Byla jsem v té době v zahraničí a nebyla jsem schopna si to přečíst, protože jsem byla na cestách. Bohužel jsem byla v místech, kde nebyl Wifi signál a nikdo se se mnou nespojil telefonicky…“

Na můj dotaz potvrdila informace z jednání zastupitelstva a dodala, že na omluvu měla 2 pracovní dny, což je při jejím zaměstnání a vytíženosti krátká doba. Z toho vyplývá, že důvod neúčasti na jednání výboru byl ryze technický. Členství ve finančním výboru se však Ivana Duffová nakonec vzdala z níže uvedených důvodů:

“Po prostudování materiálu ohledně finančního výboru a konzultaci s panem Jiránkem jsem usoudila, že složení finančního výboru je v podstatě v moci a pod kontrolou stávajících stran a s tím zásadně nesouhlasím, proto jsem se rozhodla složit funkci a pokračovat v práci pro občany města pouze jako zastupitelka.“ (Je třeba podotknout, že jediná opoziční strana, která ve finančním výboru chyběla, byla KSČM pozn.Trut). Můžeme – li tedy důvody neúčasti zvolených zastupitelů na jednání shrnout, jedná se především o:

  1. Technické důvody (skloubení pracovní a politické zodpovědnosti – cestování)
  2. Politické důvody (do výboru nebyli zvoleni lidé, kteří by tam měli být)

Vystoupení zvolených členů z výborů je reakce na volbu zastupitelů do těchto výborů. Výsledky voleb do těchto výborů jsou totiž pro vystoupivší neakceptovatelné. Pravdou je, že u voleb je (nebo by alespoň měl být) vždy nejistý výsledek. O členech hlasují samotní zastupitelé a je tajné. Je však zřejmé, že pro opoziční návrhy nehlasovali ani všichni opoziční zastupitelé. Měla snad koalice nařídit svým zastupitelům, pro koho mají hlasovat? Proč to samé neudělala opozice? TakTak V případě pana Ondráčka z KSČM navíc mohla hrát roli situace okolo jeho minulé činnosti v kontrolní komisi, kterou mu asi mnozí Trutnovští patrioté jen tak nezapomenou. Jde o předání informací ÚOHS, což město finančně poškodilo. Na posledním jednání zastupitelstva o tom hovořil starosta Adamec: „…Pan Ondráček nás naprášil na základě kontrolního zjišťování dotací na UFFU, tak místo toho aby oznámil tady, že je tam početní chyba, tak sám to nahlásil na ÚOHS i přes odpor celého kontrolního výboru a způsobil to, že ÚOHS nám samozřejmě dal pokutu 50 000,- Kč za soutěž, kterou jsme nevysoutěžili a kvůli početní chybě, kdy jsme vybrali nejlevnější zakázku, nám regionální rada pokrátila dotaci na nábytek o 400 000 korun. My si to líbit nenecháme, protože ÚOHS je prostě ÚOHS, nedělá tu práci dobře, posuzuje formalisticky a požádáme správní soud, aby to ohodnotil. Až to projde správním soudem a případně ústavním soudem, tak vás budu o výsledcích informovat…“

Stav, kdy už je opoziční poslanec konečně do výboru nebo komise zvolen a následně tam nechodí, případně dokonce z výboru odejde, připomíná přístup já nic já muzikant. Otázka, která může nezaujatého pozorovatele napadnout, je: „Nezavání alibismem zřeknutí se možnosti využívat  informace a kompetence, ke kterým mají přístup členové finančních  nebo kontrolních výborů?“

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply