O lukrativní místo na náměstí není zájem?

Aktualizováno: Rada města v Trutnově na své 5. schůzi dne 9. 3. 2015 přijala usnesení č.j. 2015 – 222/5, kterým schválila zveřejnit pronájem prostor sloužících podnikání v Trutnově, Krakonošovo nám. čp. 124. Jedná se o prostory sloužící podnikání umístěné v 1.NP., 2.NP. a suterénu o celkové výměře 258,80 m2 (v 1.NP. – 1 prodejna 6,20 m2, 1 restaurace 60,40 m2, 1 bar 23,40 m2, 1 kuchyň 52,80 m2, 2 sklady o celkové výměře 10,40 m2, 2 chodby o celkové výměře 12,80 m2, 2 WC o celkové výměře 9,70 m2 , ve 2.NP. – 1 kancelář 6,40 m2, 1 sklad 17,30 m2, 1 chodba 8,80 m2, 1 šatna 6,80 m2, 1 WC 1,20 m2, v suterénu 1 kotelna 42,60 m2). Narcis_2 Tato plocha se pronajímá paní Ivaně Ročňové, na dobu určitou dalších 5 let, s platností od 2.7.2015, za účelem provozování denního baru a kavárny.

Zájemci o pronájem se vyzývají, aby předložili své nabídky na uzavření smlouvy, obsahující zejména výši nabízeného nájemného, do 15ti dnů ode dne vyvěšení záměru. Ve stejné lhůtě je i paní Ivana Ročňová oprávněna svou nabídku případně ještě navýšit. Nájemce bude poté vybrán dle výše nabídnutého nájemného. Nepodá-li nabídku žádný zájemce o pronájem a nedojde-li ani k navýšení původně nabízeného nájemného paní Ivanou Ročňovou, bude jako nájemce vybrána paní Ivana Ročňová (s tím, že jí nabízené nájemné není nižší než nájemné v daném místě a čase obvyklé).

Po dobu vyvěšení zveřejnění záměru města je možnost dávat písemné připomínky a námitky odboru rozvoje a majetku města MÚ Trutnov, nejpozději však do doby sejmutí zveřejnění záměru města, jinak k nim nemusí být brán zřetel. Na pronájem prostoru není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru. Odkaz na oznámení   Narcis_1

Další změny na Krakonošově náměstí (7.3) Případ úniku čpavku v Trutnově policie uzavřela

  Ačkoliv cena za pronájem v této lokalitě byla v tomto případě velmi nízká a majiteli Cafe Bar Narcis by tak měla cena poskytovat výhodu před konkurencí, na hodnocení podniku se to příliš neprojevilo. Na webu najdeme hodnocení značně rezervované, pokud nemluvíme o evidentním PR majitele podniku  nebo “spřízněných duší”.

Hodnocení Cafe Barn Narcis na webu: Ceske-hospudky.cz  Hele.cz  Nejezto.cz

Uměl by to někdo lépe?

 

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *