Koalice uzavřena

S největší pravděpodobností by již nic nemělo narušit dohodu stran TOP 09 + ODS + SPT + VPM na vytvoření funkční koalice. Bude se jednat o těsnou nadpoloviční většinu 18 zastupitelů z 33. Vyjednávání koaliční smlouvy nebylo zřejmě zcela jednoduché, protože TOP 09 ve svém volebním programu avizovala snahu o změnu zavedeného způsobu správy města, tak jak jej doposud praktikovala dosavadní koalice. Zda se jim to skutečně podaří, ukáže až čas.

Bezpartijní chtějí TOP 09 v opozici

Zdá se, že ne všichni, kdo kandidovali za TOP 09 v komunálních volbách, jsou s takovým výsledkem spokojeni. Někteří bezpartijní členové kandidátní listiny TOP 09 Trutnov vyjadřují velké znepokojení nad tím, že TOP 09 neodešla do opozice. O něčem takovém však výbor MO TOP 09 Trutnov prý nikdy neuvažoval. Ukazuje se tak slabina trutnovské TOP 09, a to je její malá členská základna. Strana nedokáže obsadit kandidátní listinu svými lidmi a pomáhá si bezpartijními. To je určitě dobře a je to právě to, čím se TOP 09 před volbami chlubila (Pestrá kandidátka). Nicméně to má i svou odvrácenou tvář. Lidé, kteří propůjčili kandidátní listině TOP 09 svůj osobní kredit, jsou následně odkázáni na rozhodnutí strany, která je v nouzi povolala.

Dalším  problémem kandidatur bezpartijních na stranických kandidátkách je fakt, že kvůli jednotlivci na kandidátní straně asi nikdo celou stranu nezatrhne, možná jej zaškrtne jako jediného, ale samotné straně tím příliš neprospěje. Pokud strana překročí hranici volitelnosti, může se stát, že se bezpartijní dostane do zastupitelstva na kandidátce strany, se stranou ale následně  nic mít nechce a pracuje naprosto nezávisle. To se ostatně přihodilo TOP 09 v minulých volbách, kdy se na její kandidátce do zastupitelstva dostal bezpartijní hudebník Jan Vídeňský.

Kolektivní vědomí

Domnívám se, že je třeba rozlišovat mezi stranami a sdružením nebo hnutím. Strany mají nějaký svůj dlouhodobý cíl a deklarují své hodnotové principy, podle kterých by se měl případný volič orientovat. Pokud ze strany vychází nějaká vůle k nějakému formálnímu aktu, neměl by to být názor “Jardy Vomáčky”, měl by to být názor čehosi jako “kolektivního vědomí” strany. O věci proběhne diskuse a lidé hlasují o tom, jaký strana zaujme postoj. To u “nepolitických” subjektů v Trutově s největší pravděpodobností nelze očekávat. Bylo by hezké, kdybych se mýlil, ale podezírám je, že nejsou žádné zápisy z jednání, usnesení, prostě všechny ty “byrokratické” principy kolektivní správy věcí, které si lidé za ty roky demokracie dokázali vytvořit.

Ano 2011 jako alternativa?

V současné chvíli zřejmě ve společnosti převládá dojem, že evoluční demokratický vývoj politických stran při správě věcí veřejných dorostl slepé větve a je třeba se vrátit k “osvíceným monarchům”, jenž ztělesňuje v současné době Andrej Babiš a jeho hnutí. Erik Tabery k důsledkům tohoto trendu na stránkách Respektu dodává:

“Pokud chcete, aby vaše hnutí kandidovalo v nějakém menším městě, může se stát, že tam neznáte nikoho, v lepším případě jednoho člověka. Ten potom získá obrovskou moc, protože si prostě vybere své známé na kandidátní listinu. Voliči pak mají dojem, že volí hnutí Andreje Babiše, ve skutečnosti ale dávají hlas partičce kamarádů, kteří se náhodou dostali pod značku ANO.”

Válcovat se nebude?

Ohledně koalice na trutnovském zastupitelstvu zatím nezbývá než vyčkat do prvního názorového střetu, kde si zúčastnění ověří, zda platí slova Ivana Adamce  z dnešního dne, která pronesl pro Trutnovinky

“Dohodli jsme se, že nikdo v koalici nebude takzvaně válcovat. Tedy, když jedna strana nebude něco chtít, tak ji ostatní buď musí přesvědčit, nebo do toho nepůjdou“

  Požádali jsme zástupce TOP 09 Trutnov, zda by bylo možné zveřejnit portfolio priorit, které si na koaliční jednání přinesli a proti kterému neměli ostatní členové nově vzniklé koalice zásadních námitek. Přinášíme jej pod tímto textem.


  Body k jednání o koaliční smlouvě s ODS, VMP, SPT, vycházející z programu TOP 09

 1. Práce městského zastupitelstva a Rady
 • Zjednodušit informace z Rady pro jednání zastupitelstva
 • Zajištění on line přenosu z jednání zastupitelstva
 • Uzavírané smlouvy přístupné na webu
 • V případě prodeje obecního majetku (vyjma bytů) dosahovat konsensu s veřejností alespoň elektronickou cestou
 • Podpora prodeje městských bytů stávajícím nájemníkům

 

 1. Vytvoření přehlednějších a moderních webových stránek města
 • Využívání webových anket pro komunikaci s občany
 • Zajistit přehledné informace o síti zdravotních zařízení na stránkách města
 • Možnost odběru občanem vybraného tématu informací (newslettery)
 • Přístup seniorů na internet zdarma – Knihovna

 

 1. Zlepšení práce tiskového odboru města
 • V redakční radě Radničních listů musí být zastoupeny všechny strany zvolené do zastupitelstva

 

 1. Kultura
 • Vyhlášení grantů na podporu kulturních aktivit a vytvoření komise, jež by se podílela na uvolňování finančních prostředků, se zastoupením všech stran zvolených do zastupitelstva
 • V případě  Uffa vypracovat strategii pro možnosti kulturního participace mladých
 • Řešení situace okolo kina Vesmír. Rozvinutí aktivit atd.
 • Využít prostory areálu Bojiště pro kulturně-rekreační aktivity

 

 1. Rozvoj města, sport
 2. Umožnit občanům vyjádřit se k existenci heren na území města Trutnov
 • Zvýšení zástavby zeleně do trutnovských ulic
 • Striktní ne těžbě břidlicového plynu v našem regionu
 • Údržba a rozvíjení cyklostezek, případná možnost rozdělení chodníků
 • Cyklostezka do Dolců
 • Větší důraz na příležitostné a rekreační sportovce, zejména na trutnovských sídlištích
 • Výstavba senior fitness parků s ohledem na zdravotně správný pohyb
 • Vyhledání lokality a vybudování areálu pro mládež (freestyleové disciplíny, BMX, in line brusle, skateboard, koloběžka, bike trial, dirt jump, bilos atd.)
 • Zajištění dostatku parkovacích míst před oblastní nemocnicí a zdravotními středisky
zastupitele
Staré zastupitelstvo odchází, nové přichází

 

Napsat komentář