Machiavellismus je dnes považován za označení pragmatického a cynického jednání v politice. Machiavellistou je myšlen ten, kdo uznává, že účel světí prostředky, a je ochoten dopouštět se morálně pochybných jednání ve snaze dosáhnout obecně prospěšného cíle. Wikipedie

Komentář: Jsem dalek toho, odsuzovat komunisty za to, že byli před rokem 1989 členy své strany. Prakticky tehdy ani žádná jiná strana nebyla. Snaha zapojit se do správy obce je zakódována v našich genech a to, jestli je člověk “špatný” nebo “dobrý”, není otázkou stranické příslušnosti. Problém mám spíše s komunisty, kteří se hlásí ke své straně dnes.

Reklama

Jak to vnímám já, tak současní komunisté v podstatě říkají, že změna režimu v roce 1989 byla chyba. Pamatuji se na chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že Miloš Jakeš odstoupil. Jezdil jsem tenkrát s trolejbusem v Plzni a na zastávce jsem vyběhl ven a napsal jsem tu zprávu prstem do prachu karoserie mého trolejbusu. Nikdy za ty roky mne ani na vteřinu nenapadlo, že moje radost nebyla opodstatněná.

Představitelé KSČM,  jak to chápu já, mají jiný názor, a proto s těmito lidmi nemohu být nikdy kompatibilní. Nemohl bych být ve straně, jejíž představitel otevřeně deklaruje, že změna, která se udála v roce 1989 se udát neměla. To je hlavní důvod, proč koukám na dnešní členy strany KSČM z druhého, zřejmě paralelního vesmíru.

Nebo je to možná jinak. Ti lidé vědí, že mají jistou podporu, kterou nemůže nic zviklat. Kdyby se přejmenovali, distancovali se od minulosti, mohli by zaniknout. Museli by bojovat o své místo na slunci. Strašná to představa dobrého marketéra, rezignovat na požadavky trhu. To se starým názvem, evokujícím komunistickou minulost není nutné. Oni se jako klíště drží té značky. Značky, která jim vždy a za každých okolností přinese jistý zisk.

Reklama

Proto si myslím, že spojení s KSČM ať už na vládní nebo komunální úrovni je nemravné a žádnou demokratickou stranu by nemělo něco takového napadnout, ani v té nejhorší noční můře. Ačkoliv prý taková snaha v Trutnově byla, nakonec se snad do rady města KSČM nedostane. Osobně to vidím tak, že pokud nějaká strana chce vstoupit do koalice s KSČM, znamená to, že souhlasí s premisou, na které stojí současná KSČM, to jest že 17. listopad 1989 se nikdy neměl stát.

Znamená to, že spolu s touto stranou klade věnce na hrob Klementa Gotwalda.

Znamená to také, že spolu s touto stranou píše kondolenční dopisy do rukou Kimova syna a nástupce Kim Čong-una (KLDR)

„Vážený soudruhu, s hlubokou lítostí jsem přijal smutnou zprávu, že Kim Čong-il, velký vůdce Vaší země, zesnul. Vážili jsme si jeho obětavé práce pro blaho korejského lidu, pro zajištění bezpečnosti KLDR a pro mírové sjednocení Korejského poloostrova.“ Vojtěch Filip  

Neznamená to samozřejmě, že lidé kteří by se byli schopni spojit k dosažení svých cílů s KSČM na komunální nebo poslanecké úrovni nějak negativně hodnotím, jen se pro mne přesouvají z mě známého vesmíru, do toho paralelního, kam je nemohu následovat. Rád bych prostě jen řekl, že hodnota našich cílů, se odvíjí od použitých prostředků.

magistrat
Trutnov zatím KSČM nedobyla

 

96 clicks
97 clicks

Napsat komentář