tiba-zalabi-dvur
[bsa_pro_ad_space id=7]

3. prosince 2015, Dvůr Králové n. Labem – Společnost Textil Invest Group (TIG) bude opět jednat s vedením města o areálu Tiba Zálabí.

Po několika měsících přestávky dojde 8. prosince ke  schůzce představitelů obou stran. Na setkání by mohly zaznít úvodní představy stran o budoucí spolupráci při případném odprodeji areálu. TIG je vzhledem k významu území připravena jednat prioritně s městem a vyjít mu vstříc například prodejem po částech v etapách či podmínkami financování.

Jednání se starostou města bude první schůzkou po delší přestávce, jež bude věnována zájmu města o areál bývalé Tiby Zálabí. Na setkání může poprvé zaznít z obou stran představa o obchodních podmínkách, za nichž by areál mohl přejít do vlastnictví města Dvora Králové nad Labem. Dosud existuje pouze podklad v podobě odborného posudku, který oceňuje území na necelých 100 milionů korun. Vedení TIG očekává, že o jednání k prodeji může mít zájem více subjektů. „Areál Tiby Zálabí je největší kompaktní volnou plochou v blízkosti centra města. Chápeme, že město s tímto územím může mít dlouhodobé rozvojové záměry, a proto hodláme primárně jednat s panem starostou Jarolímem,“ říká Jiří Karásek, předseda představenstva TIG.

V areálu od letošního jara probíhá demolice, která má za cíl v prvé fázi odstranění nehodnotných a dlouhodobě nevyužitelných objektů. Výsledkem by mělo být připravené rozvojové území. Náklady na revitalizační práce jsou vysoké, projekt zahrnuje například přeložku horkovodu. Tato fáze demolice se netýká všech objektů, například bývalého sídla vedení v podobě vily u vjezdu do areálu, komína s vodojemem nebo objektů skladů v zadní části areálu.

Společnost TIG je zároveň připravena vyjít městu vstříc podmínkami financování. „V případě, že bychom s vedením města u odkupu areálu dospěli ke shodě, jsme ochotni jednat o vstřícnějších obchodních podmínkách spočívajících v etapizaci prodeje, v oblasti financování a dalších krocích, které by mohly městu transakci usnadnit“ dodává Jiří Karásek.

tz

[bsa_pro_ad_space id=3]