Trutnovští vozíčkáři se nenudí

Začátek roku začal pro vozíčkáře jako už pravidelně drobnými akcemi na faře v prostorách klubu – oslavy narozenin, výroční schůze, setkání se zástupci skautů, kteří vozíčkářům v Trutnově v rámci setkání Obrok nabídli uskutečnění společného programu.

První větší akcí byl výlet do Poniklé, konkrétně do sklárny Rautis a.s., která se ve světě jako jediná svého druhu specializuje na výrobu dutých skleněných perlí a ozdob. Jsou tu k vidění jak skleněné vánoční ozdoby – betlém, stromek, andělé, hvězdy a jiné –, tak i ozdoby na Velikonoce a také letadla, auta, motorky a vlaky.

Jelikož objekt je bariérový, tak vozíčkáři s doprovodem zůstali v kreativní dílně a něco si vyrobili. Chodící šli na exkurzi po sklárně a podívali se, jak se vyrábí skleněné perličky, jak se stříbří a jak se natírají barvami. Všichni přítomní ocenili zručnost zaměstnanců. Je zajímavé, že největší zakázky mají po celé ČR – až 70 %. Zbytek výrobků jde do ciziny.

Chtěli bychom poděkovat všem přítomným zaměstnancům, jejich ochotě a zájmu. Každý výletník si odvezl domů nějakou zakoupenou nebo vlastnoručně vyrobenou ozdobu a někteří si už nakoupili dárky na Vánoce.

Pro zajímavost – hned po naší exkurzi přijela další skupina výletníků, rovněž z Trutnova.

Po zajímavé exkurzi následoval i velmi dobrý oběd v restauraci hotelu Pivovarská bašta ve Vrchlabí. Při obědě trochu sprchlo, ale když jsme nastupovali do autobusu, už se na nás zase usmívalo slunce.

Další výlet trutnovských vozíčkářů směřoval do měděného dolu Bohumír v Jívce u Trutnova. Po domluvě s organizátorkou prohlídek p. K. Dufkovou se nám věnoval průvodce p. Hanuš.

Jeden náš člen – 90letý senior p. Prokop – si zde mohl zavzpomínat na více jak 30 let práce strávené na šachtě. Pro něj osobně byl tento výlet velmi důležitý. Díky jeho přítomným příbuzným zaznívala na našem výletu také němčina, angličtina, francouzština a trochu také polština.

Výhodou bylo, že se vozíčkáři ve štolách nemuseli bát, že se uhodí do hlavy. Na vozících měli totiž hlavy mnohem níž než běžní návštěvníci. I oni však měli pro všechny případy bezpečnostní helmy.

Zajímavou prohlídku vozíčkáři zakončili v restauraci U Bulánka v Batňovicích, kde byli velmi spokojeni s ochotnou obsluhou. Kuchař si za svou práci od spokojených hostů odnesl to nejvyšší ocenění.

Při cestě zpátky do Trutnova se opět místy objevil drobný déšť, který tento výlet symbolicky ukončil. Již brzy se však těšíme na další akce, jako třeba na tu v pátek 19. 5. 2017 na Krakonošově náměstí – Trutnovský den pro rodinu. Ten se bude konat pod záštitou města Trutnov.

Jan Roček – ředitel Klubu vozíčkářů v Trutnově