[bsa_pro_ad_space id=7]

Virtuální spor mezi příznivci přejmenování ulice Horské na ulici Václava Havla a městem Trutnov dosahuje až groteskních rozměrů. Nedůvěra společnosti k médiím se rodí právě z takových případů, kdy se realitě trochu pomůže. Není tu kauza? Ale měla by být!

„Žádost o přejmenování ulice Horské na ulici Václava Havla z dubna 2015 podalo 14 osob, podepsány jsou tři. V září 2016 žádost, doplněnou o posudky odborníků, podalo sedm lidí, podepsáno jich je pět. Pokud se bude žádost projednávat na zastupitelstvu, je to velmi nadstandardní a vstřícný přístup.“

Prolog

Z novinových článků, které byly publikovány naposledy v Hospodářských novinách, předtím v Krkonošském deníku, ještě dříve v Lidovkách, Trutnovinkách nebo v hradecké mutaci iDnes, to vypadá, že Trutnov je rozdělen barikádami, na kterých proti sobě stojí dvě skupiny obyvatel města. Kvůli „sporu“ dokonce přijela natočit reportáž do Trutnova i Česká televize. Důvodem mediální aktivity je iniciativa několika trutnovských občanů na přejmenování části Horské ulice po Václavu Havlovi a protinávrh z pera trutnovské radnice, přejmenování ulice Revoluční na nábřeží Václava Havla.

reportaz-havel-trutnov-ulice

Vzhledem k jakési „bojovné“ atmosféře nás v reportáži ČT nepřekvapí, že ačkoliv jsou v celé ulici navrhované k přejmenování městem pouze dvě neopravené fasády, právě na ně se kamera soustředí nejvíce. Skutečnosti je někdy nutné trochu pomoci. Je to ale skutečnost? Je tu zlé město a neohrožená občanská iniciativa (část občanů), která reprezentuje názor obyčejných Trutnováků? Jak velká je to část? A jak chce svůj záměr prosadit kromě výše zmíněných článků?

Nemáme možnosti…

O možnosti přejmenování ulice v Trutnově budou svým hlasováním rozhodovat v prosinci zastupitelé. Zeptal jsem se jednoho ze signatářů občanské iniciativy, Roberta Fajfra, jaký bude další postup v prosazení jejich cíle, tedy přejmenování části ulice Horská na ulici Václava Havla, a zda signatáři nějakým způsobem oslovili zastupitele.

JRR: „Proběhla nějaká jednání se zastupiteli?“

robert-fajfr-ulice-vaclava-havla
“Z důvodu objektivity jsme nechali vypracovat posudků více od více odborníků a některé se nám dostali do ruky později.” (Ing. R. Fajfr)

RF: Nad takto formulovanou otázkou se trochu podivuji. Čekal bych nejprve otázku směřující k objasnění důvodů naší iniciativy. Jak je zřejmé, nemáme totiž takové možnosti jako politické reprezentace města se všemi svými komunikačními možnostmi a nástroji. Nejprve bych tedy rád širokou veřejnost v Trutnově seznámil s obsahem naší iniciativy, aktuálním stavem komunikace s představiteli města a až potom, jakým způsobem chceme celou záležitost realizovat.“

Otázka je z 20. 10. 2016. Jednání zastupitelstva je 12. 12. 2016. Není už méně než dva měsíce před jednáním pozdě na to, začít seznamovat širokou veřejnost v Trutnově s obsahem iniciativy? Skutečně neměla a nemá iniciativa možnosti a komunikační nástroje, jak veřejnost informovat?

Nějaké možnosti prezentace OI se však našly.

Spor o odkaz Václava Havla v Trutnově: Radnice podle aktivistů vybrala nevhodnou ulici

Trutnov se přetahuje o Havlovy ulice. Radnice navrhuje jeho nábřeží, občanská iniciativa přejmenovat hlavní třídu

Přejmenovat Horskou, nebo Revoluční? V Trutnově je pře o Havlovu ulici

Trutnov chce po Havlovi pojmenovat ulici ‚cyklistů‘. Na kole nejezdil, ozývá se od kritiků

Nábřeží nebo ulice Václava Havla? Cedule se vyrábí i když rozhodnuto není. V Trutnově napětí roste

Která ulice v Trutnově bude Havlova? Horská, Revoluční nebo snad žádná?

Část Horské nebo Revoluční? Pojmenování ulice po Havlovi je na zastupitelstvu

Neviditelná iniciativa

Vraťme se ale o rok a půl zpět, do doby, kdy byl podán první návrh. Bylo to v dubnu roku 2015. Za více než rok od této doby iniciativa veřejnosti Trutnova neposkytla žádné informace. Dokonce ani o tom, že vznikla. Přitom statické webové stránky jsou každému k dispozici už v ceně domény za 150 Kč. Pokud by neměl nikdo z iniciativy čas a schopnosti něco takového vytvořit, lze takovou službu objednat. Pokud bychom celou sumu odhadli na 1000 Kč, tak na jednoho člena iniciativy je to 75 Kč. Je to málo, nebo hodně za ulici Václava Havla? Pokud hodně, je tu ještě možnost zřízení FB stránek. To zabere několik minut a je to zcela zdarma. Někteří členové iniciativy jsou na FB velmi aktivní, zvládli by to při komentování příspěvků. Proč nic takového neudělali?

[bsa_pro_ad_space id=8]

Chyběl nám tu Henlain

Geronimo-teepee-trutnov

Asi nejvýraznější aktivitou signatářů byla reportáž ze dne 19. 10. 2016, kdy Česká televize zveřejňuje ve zprávách z regionu reportáž s názvem Spor o ulici Václava Havla. V ní se v rámci rozhovoru se signatáři hovoří o tom, že část veřejnosti je proti přejmenování Revoluční ulice. Je to prý mimořádně nedůstojné. Mimo jiné se dozvíme, že aktivisté se o přejmenování části Horské ulice snaží už roky a že signatáře iniciativy Roberta Fajfra na tak dlouhé ulici, jako je Horská, jen velmi těžko hledají v jeho kanceláři. Martin Věchet naproti tomu přichází s informací, že v ulici se scházeli nacisté, a dokonce zde promluvil Henlain (považte, v Sudetech). O několik dní později dává Geronimo Teepee reportáž ČT na YouTube s názvem „Trutnov: Václav Havel, nebo Gruppenführer SS Henlein…?“

Čekání na Godota

Dalším podstatným faktorem je skutečnost, že žádost o přejmenování ulice Horské byla podána již v dubnu minulého roku. Stanovisko doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D., vedoucího katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity se však do rukou města dostalo až v září roku 2016. Proč, když je datováno 13. 7. 2015? Je již více než rok staré. Co se s ním dělo celý ten rok? Proč jej iniciativa nepředložila? Na důvod jsem se zeptal opět Roberta Fajfra.

JRR: „V roce 2015 byla iniciativa vyzvána k dodání odborného stanoviska. To proběhlo až nedávno, ačkoliv posudek je datován z minulého roku. Jaký byl důvod zdržení?“

RF: „Z důvodu objektivity jsme nechali vypracovat posudků více od více odborníků a některé se nám dostaly do ruky později.“

Avšak z dopisu doc. PhDr. Václava Ledvinky, CSc., ředitele Archivu hlavního města Prahy, vyplývá, že o této záležitosti proběhla korespondence mezi ním a iniciativou již koncem roku 2015.

„… dostávám se k odpovědi na Vaše prázdninové depeše. Vyrozumívám z nich, že záležitost pojmenování ulice v Trutnově po Václavu Havlovi, o níž jsme naposled korespondovali před koncem loňského roku (2015, pozn. aut.)…“

Co se dělo celých devět měsíců?

Každopádně jednalo město. Souhlasné stanovisko Dagmar Havlové k přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla totiž dorazilo už začátkem srpna, naproti tomu žádost iniciativy s přiloženými stanovisky výše zmíněných odborníků až o měsíc později.

Nejde jen o to co, ale taky jak

Trutnov bez hazardu-vaclav-havel

Pro srovnání se hodí připomenout jinou petici občanů Trutnova, která požadovala zrušení hazardu ve městě, Trutnov bez Hazardu. Petici podepsaly stovky občanů města. Ačkoliv se jak minulé, tak současné zastupitelstvo rozhodlo věc neprojednávat, čímž se dle iniciativy dopustilo protiprávního jednání, nikdo o tom nepsal. Televize nepřijela, Lidovky, iDnes, Krkonošský deník ani Hospodářské noviny o tom žádnou informaci nepřinesly. Naproti tomu žádost o přejmenování ulice Horské na ulici Václava Havla z dubna 2015 podalo 14 osob, podepsány jsou tři. V září 2016 žádost, doplněnou o posudky odborníků, podalo sedm lidí, podepsáno jich je pět.

Přesto se točí reportáže o občanech versus vedení města. Je skutečně trutnovská společnost rozpolcená? Nebo se jedná o pouhý mediální klientelismus? Nemůže všechen ten rozruch celé věci naopak uškodit?

Pokud se totiž podíváme na praktické kroky obou iniciativ, tak u iniciátorů Trutnov bez Hazardu si lze všimnout minimálně 4 zásadních aktivit:

  1. Shromáždění podpisů občanů pod petici
  2. Založení informačního webu
  3. Založení FB stránek, které o postupu iniciativy informují
  4. Snaha vysvětlit veřejnosti, oč iniciativě jde

Tak nějak si lze představit občanskou iniciativu. Můžeme s jejich cílem nesouhlasit, ale je třeba respektovat, že zastřešuje určitou množinu stejně smýšlejících osob. Neznamená to, že se její cíle podaří prosadit, ale je zcela relevantní o nich informovat.

Je zřejmé, že správa obce podléhá nebo by určitě měla podléhat nějakému jasně danému řádu. Občanská iniciativa může podporovat své vize, její síla je ale v širší podpoře od dalších obyvatel města. Nejde o tento jednotlivý návrh. Jde o všeobecný princip.

Způsob, jakým chtějí někteří členové iniciativy za přejmenování ulice dosáhnout svého, se zdá klopotný a zdá se, že tu trochu účel světí prostředky. Při debatě se signatáři jsem si zoufal především z toho, jak jiný názor berou jako stanovisko nepřátelské. „Mýlíš se, pokud máš jiný názor než já.“ Tak by se asi dalo shrnout přesvědčení, které jsem si z debat odnesl.

Opatrně s tím přejmenováním

Zatím jsme se věnovali pouze technickým a mediálním aspektům provedení celé akce. Samotný akt přejmenování ulice Horské nebo Revoluční je v konečném důsledku věcí subjektivního názoru a nelze přijmout zjednodušující pohled, že pravda je jen jedna. Technicky vzato Horskou ulici bezesporu přejmenovat lze, o tom sporu není. Koncepci názvosloví ulic v Trutnově však stanovuje desítky let názvoslovná komise. Chaos v ulicích, který tu zanechal komunistický režim, je díky její práci již zažehnán. Troufnu si tvrdit, že představa, že by tato komise měla na požádání svoji koncepci názvosloví změnit, se mi nezdá reálná a sympatie racionálně uvažujícího člověka by taková účelovost postrádala.

V zásadě jde o to, že, jak říká doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., ředitel Archivu hlavního města Prahy (první odborné stanovisko, které dodala OI),

„na základě zkušeností s vývojem místního názvosloví ve střední Evropě v uplynulých sto letech, které jsou velmi rozporné, zejména vzhledem k několikerému politicky motivovanému plošnému přejmenování důležitých veřejných prostranství měst a obcí (ulic, náměstí, nábřeží, mostů, parků), zastává většina kolektivních orgánů i individuálních autorit zabývajících se pojmenováváním a přejmenováváním veřejných prostranství zdrženlivá stanoviska a volí velmi opatrný přístup k této problematice.

Je založen v podstatě na třech principech:

  • Co nejvíce ctít, udržovat a také podle možnosti nově uplatňovat místní názvy původní, tradiční, vžité, spjaté s lokalitou, obsahově a ideově ,nadčasové‘.
  • Měnit místní názvy a přejmenovávat veřejná prostranství co nejméně a pouze v míře nezbytně nutné a jednoznačně nevyvratitelně zdůvodněné.
  • Zásadně nepojmenovávat veřejná prostranství po žijících osobách, a to ani v případech, kdy jejich aktuální popularita, kult osobnosti, politická podpora či tlak veřejného mínění dosahují maxima.

Domnívám se, že to jsou aspekty, ze kterých vycházela i názvoslovná komise města Trutnova. Rozcházejí se pak ve výsledném resumé, kdy doc. Ledvinka doporučuje přejmenování části ulice Horské, zatímco komise přichází s přejmenováním ulice Revoluční. Jelikož se doc. Ledvinka nikde nezmiňuje o ulici Revoluční, je zjevné, že neví, že by tato eventualita byla ve hře. V závěru svého stanoviska píše: „Václav Havel si zaslouží, aby jeho jméno nesla náměstí a ulice našich měst, zvláště těch, které jsou s jeho životem nějak spjaty. Trutnov k takovým místům bezesporu patří.“

S tím musí soudný člověk souhlasit. Zda to má být místo, kam chodil Václav Havel na poštu, nebo do kina, není až tak podstatné.

S prvním a druhým bodem zmiňovaným doc. Ledvinkou zřejmě souvisí postoj názvoslovné komise města Trutnov. Není také tajemství, že záměr přejmenovat Revoluční ulici tu už byl krátce po roce 1989. To, že k tomu zatím nedošlo, je nyní možno využít.

Žádnou novou významnou ulici Trutnov nechystá, a jak říká doc. Ledvinka, přejmenovávání důležitých veřejných prostranství, měst i obcí jsme si užili dost. To je podle mého názoru jeden z důvodů, proč názvoslovná komise přejmenování Revoluční na nábřeží Václava Havla navrhuje.

Ve více než rok starém stanovisku (druhé odborné stanovisko, které dodala OI) doc. Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D., se autor vyjadřuje hlavně k tomu, zda úsek Horské ulice může být po Václavu Havlovi pojmenován, nebo ne. Opět není uvažováno o žádné alternativě.

Názvoslovná komise města Trutnov však alternativu našla. Do zastupitelstva nakonec půjde návrh na přejmenování ulice Revoluční. Z mého hlediska se nejedná o špatnou zprávu. V současné době, kdy se opět pomalu stahuje smyčka okolo demokracie, ve hře jsou zákony na potlačení svobody slova a nemalé části společnosti začínají vonět východní větry, je přejmenování Revoluční ulice na nábřeží Václava Havla vhodným symbolem. Název ulice Revoluční vznikl v době, kdy byla vyzdvihována Velká říjnová socialistická revoluce. Pokud zmizí tento komunistický pohrobek a zrodí se místo něj nábřeží Václava Havla, bude to dobrý počin.

Epilog

Václav-havel-trutnov

Občanská iniciativa si musela vybrat nějakou strategii, jak dosáhnout svého cíle. Ten cíl je legitimní a je legitimní na něj mít různé názory. Volil bych rozhodně jiný způsob, jak svou myšlenku prosadit, než přes spřízněné mediální kontakty tlačit přímo na zastupitele. Nemyslím si, že by to byly nějaké korouhvičky, na které stačí z redakce zafoukat.

O tom, zda tato mediálně konfrontační taktika může být úspěšná, se dozvíme na prosincovém jednání zastupitelstva.

 

[bsa_pro_ad_space id=3]