[bsa_pro_ad_space id=7]

S ohledem na dění okolo TOP 09 v poslední době jsem oslovil Ing Miloše Dohnálka, předsedu Regionálního Výboru TOP 09 Trutnov, člena Krajského Předsednictva TOP 09 Hradec Králové a starostu obce Hřibojedy. Požádal jsem jej o vyjádření ohledně odstoupení Ing. Roberta Fajfra z funkce předsedy TOP 09 Trutnov. Také mne zajímal  jeho pohled na předvolební kampaň a samotné výsledky TOP 09 Trutnov v komunálních volbách 2014


 

V souladu s vnitrostranickými předpisy TOP 09 pan Ing. Robert Fajfr včera v 17:11 hodin rezignoval na svoji funkci předsedy výboru místní organizace TOP 09 v Trutnově. Odstoupení z funkce a její uvolnění nelze vnímat jako rozkol místní organizace, spíše určitou názorovou neshodu Inf. Roberta Fajfra s rozhodováním nadpoloviční většiny členů výkonného orgánu místní organizace. Je tedy naprosto legitimním rozhodnutím Ing. Roberta Fajfra a plně v souladu s právním řádem České republiky, mj. normou nejvyšší právní síly – Listina základních práv a svobod, z jakékoliv veřejné či neveřejné funkce odstoupit, kdy nemůže být do jejího výkonu jakkoliv nucen (obecné pravidlo vyjma některých zákonných ustanovení stanovující určité lhůty a postupy).

 

„… 1. PREAMBULE

Dobrá procesní pravidla (pravidla jednání), předem schválená a dobrovolně přijatá a dodržovaná účastníky, umožňují, aby jednání probíhalo spořádaně, férově a bez průtahů a dospělo k výsledkům, které účastníci přijmou za závazné, ztotožní se s nimi a budou je prosazovat, i kdyby během schůze zastávali jiný názor. Jde nám nejen o jednotlivá pravidla, ale zejména o souvislost mezi dodržováním procesních pravidel a důvěrou ve férovost výsledků, o férové a efektivní řízení, spravování, vládnutí. Dobré „governance“ je součástí umění vládnout, jehož význam, ale i obtížnost a osobnostní náročnost zatím u nás teprve začínáme patřičně doceňovat. Pravidla jednacího řádu nevylučují politickou hru o moc ani svobodnou konkurenci, ale dávají jí řád…. (Zdroj: Řád číslo: OR komp_jedn_řád_01-2014, Kompetence a jednací řád orgánů TOP 09, schválený VV TOP 09 dne 20. 2. 2014).

 

Volební kampaň v Trutnově probíhala korektně a v souladu s doporučením orgánů TOP 09, kdy se kandidáti TOP 09 měli vymezit svým pozitivním programem k neřešeným, nedokončeným, opomíjeným či nevhodně nastaveným realizacím v kontextu potřeb města Trutnov, jeho obyvatel a udržitelného rozboje regionu v čele s okresním městem Trutnov. Z pohledu osoby, která v Trutnově nebydlí, ale město navštěvuje, mj. z důvodů výkonu funkce starosty obce, a s přihlédnutím k obecnému vnímání obyvatel okolních sídelních celků mohu říci, že vývoj města je  hodnocen celkem pozitivně. Nové autobusové nádraží, kulturní zázemí UFO, další rozšíření rozvojové zóny, množství sportovních zařízení s kladnou bilancí tisícovky pracovních míst a další výsledky stávajícího vedení jednoznačně hovoří ve prospěch této koalice v čele se starostou města Ing. Adamcem. Nejlépe o hodnocení vypovídá zisk 16 mandátů z 33 při komunálních volbách v letošním roce, dvě pětiny obyvatel města (39,78 %) využila své pasívní volební právo a významná část voličů dala hlas této koalici (46,91 %), tedy téměř polovina aktivních voličů. Je však nutné se zabývat i hlasy druhé poloviny obyvatel (53,08 % hlasů), která svými volebními preferencemi zvolila 17 zastupitelů (50,73 % hlasů) z předchozích opozičních stran a kdy tato významná skupina voličů svým hlasování vyslovila přání k určitým změnám. Za TOP 09 nutné poděkovat zejména Ing. Robertu Fajfrovi, MUDr. Silvii Šidákové, dalším členům vedení místní organizace i nezávislým kandidátům za obrovské množství hodin strávených při přípravě i realizaci volební kampaně. Protože i já vnímám město Trutnov jako důležité nejen pro udržitelný rozvoj celého regionu, ale také pro politickou stabilitu TOP 09, osobně jsem do rozpočtu místní kampaně přispěl finanční částkou vyšší, než byl finanční příspěvek většiny kandidátů.

 

S ohledem na volební výsledky v celé České republice je možno hodnotit výsledky jako dobré (5,33 % hlasů), de facto místní organizace TOP 09 obhájila výsledek komunálních voleb v roce 2010 s mírný ziskem hlasů. Při pohledu na výsledky je zřejmé, že s třetinovým odstupem od ostatních kandidátů TOP 09 oslovili voliče MUDr. Jiří Řehůřek (934 hlasů) a MUDr. Silvie Šidáková (932 hlasů). Pokud se však podívám na volební potenciál voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 s hodnotou 14,85 %, vnímám zde odklon určité skupiny voličů. Pro jakékoliv hodnocení, zda byl nižší výsledek způsoben dalšími sdruženími nezávislých kandidátů, typem či rozsahem volební kampaně TOP 09 nebo výběrem kandidátů pro komunální volby na kandidátní listině TOP 09, nemám k dispozici relevantní data. Je však pravdou, že v průběhu volební kampaně se k rukám vedení krajské i regionální organizace dostávaly hlasy podporující TOP 09 v Trutnově jako politickou stranu, ale nesouhlasící s určitými, pro tyto neanonymní pisatele kontroverzními, kandidáty.

 

V kontextu volebních výsledků v Trutnově, kdy stávající vedení města Trutnov v koalici ODS, Volba pro město Trutnov a Sdružení pro Trutnov získalo 16 z 33 křesel a deklarovalo možnost uzavření koalice s podporou dalšího uskupení nebo odchod do opozice proti ostatním 17 mandátům volebních stran / hnutí, byla pro TOP 09 klíčová jednání s představitelem nejsilnější strany, která získala podporu téměř třetiny voličů ve městě Trutnov (ODS 29,16 % hlasů). Současně zde platí mj. usnesení VV TOP 09 zakazující jakoukoliv spolupráci, a to i skrytě podporovanou, s KSČM, v Trutnově reprezentovanou mj. soudruhem Ondráčkem. Bylo tedy jen otázkou času, zda se podaří stávající koalici ODS, Volba pro město Trutnov a Sdružení pro Trutnov domluvit s další partnerem (např. ČSSD) nebo zda získá podporu jakéhokoliv „přeběhlíka“ (což osobně považuji za nemorální, ale bohužel v souladu s právním řádem).

 

Vstup TOP 09 do této koalice je prvním krokem k možnosti přímo ovlivňovat věci veřejné v Trutnově již v průběhu plánování, přípravy a následné realizace, nikoliv z opozičních řad kritizováním ex post. TOP 09 přinesla sice malou, ale přesto šanci na změnu. TOP 09 jako minulá opozice bude do věcí vidět a může být velmi konstruktivním partnerem koalice jako nástroj určitých změn v Trutnově. Koaliční dohodu postupně přijaly souhlasným usnesením orgány TOP 09, tj. místní výbor, regionální výbor i krajské předsednictvo TOP 09 v Hradci Králové. Uzavření koalice bylo také v kontextu uzavřené dohody na začátku letošního roku mezi ODS a TOP 09 k podpoře kandidátů do doplňovacích voleb Senátu Parlamentu ČR.

 

 

Ing. Miloš Dohnálek

předseda RV TOP 09 Trutnov

člen KP TOP 09 Hradec Králové

starosta obce Hřibojedy

[bsa_pro_ad_space id=8]
[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply