[bsa_pro_ad_space id=7]

Strana TOP 09 Trutnov, která získala ve volbách do zastupitelstva dva mandáty, uzavřela dohodu o koalici s ODS, Sdružení pro Trutnov a Volba pro město.

Tak by se dala prezentovat zpráva, která se mihla v povolebních shrnutích. Včera jsme publikovali otevřený dopis některých kandidátů zvoleným zastupitelům, ve kterých se od jejich konání distancují.

V dopise je doslova uvedeno: “My se od Vašeho postoje distancujme a pokládáme Vaše jednání v rozporu s demokratickými a etickými principy, které TOP 09 deklaruje.” To jsou natolik silná slova, že si celá situace zaslouží trochu více pozornosti.

Předně je třeba ujasnit, že kandidovala sdružení, hnutí nebo strany. Nevím, jak to mají v hnutí a sdruženích, ale pokud kandiduje strana, její program, směřování a případné koalice vždy určují členové této strany.

Bývá zvykem, že tak činí prostřednictvím svých zástupců, v případě MO TOP 09 je to výbor strany. Ten nese plnou odpovědnost za průběh voleb, výsledky i následné rozhodnutí o koalici. Pokud jsou na kandidátní listinu nějaké strany přizváni bezpartijní, nestávají se tak automaticky členy strany a na výsledné rozhodnutí strany nemohou mít samozřejmě žádný vliv.

Pokud takový bezpartijní člen vstupuje na kandidátní stranu, je v jeho zájmu si stanovit nějaké podmínky, za kterých je ochoten dát svůj kredit k dispozici.

Dle “distančního” dopisu se zdá, že pro všechny byla nepřijatelná koalice s ODS, Sdružení pro Trutnov a Volbou pro město Trutnov. Zeptal jsem se proto předsedy MO TOP 09 Trutnov, zda si takovou podmínku stanovili a pokud ano, zda ji výbor MO schválil.

Předsedu  MO TOP 09 Trutnov, Roberta Fajfra, jsem zastihl za volantem vozu na služební cestě do Písku.

[su_highlight]Uvedl, že nic takového výbor neschvaloval, ale když s kandidáty o jejich angažmá mluvil, řekl jim o vizi MO TOP 09, že strana usiluje o změny na radnici. Robert Fajfr ještě uvedl, že jejich rozčarování chápe. Na otázku zda jim (bezpartijním) bylo slíbeno, že se budou podílet na koaličních vyjednáváních, odpověděl že nikoliv, dohoda byla prý taková, že na vyjednávání se bude podílet vyjednávací tým složený z členů TOP 09 . Jeho osobní názor je, že kandidáti měli být o výsledcích obratem informováni. (Dle mého dotazování však takový postup není u kandidujících stran obvyklý)[/su_highlight]

Pokud jde o etické principy TOP 09 – takzvané Hodnotové desatero  je možné  na odkazu prostudovat a následně vyhodnotit, zda MO TOP 09 Trutnov a její rozhodnutí s těmito body je či není v rozporu.

TOP 09 je stranou pravicovou, u které je vyloučena spolupráce s KSČM, není příliš pravděpodobná s ČSSD (ideové důvody), ba ani s ANO 2011 (nečitelnost). To jsou informace, kterým se člověk nemůže ve veřejném mediálním prostoru vyhnout.

Při sestavování koalice a aktuálního počtu mandátů je tedy třeba s těmito fakty pracovat. Výše zmiňované Hodnotové desatero je pojítko, které členy TOP 09 ke straně poutá a zároveň je i vymezuje. Citace z desatera:

[su_highlight background=“#ffbf99″]Jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky vychází z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Prosazování politických cílů hrubostí a zlovolným osočováním odmítáme[/su_highlight].

Je mnoho politiků TOP 09, kteří se mi vůbec nelíbí. Je ale hodnotové desatero TOP 09, které se mi naopak líbí velmi.

To byl důvod, proč jsem souhlasil “být do počtu” na kandidátce TOP 09 Trutnov. Všichni se v tuto chvíli nalézáme v nějakém bodu poznání. Mé poznání říká, že s principy tohoto hodnotového Desatera se lze ztotožnit. Někdo jiný může být naopak v bodu poznání, že cosi takového je pouhá naivita.

Pohledů “jak to je” je mnoho a to je naší lidskou přirozeností, aby tomu tak bylo. Osobně jsem měl s některými hesly, jež TOP 09 v kampani používala, problém. A to především  ve spojení s citátem z Desatera, který jsem použil výše. Přiznávám, že to může být proto, že tu žiji krátce a tvrzení, která nemám ověřená považuji za pouhá tvrzení.

Když si dáte práci a dohledáte zdroje, často se jedná o dezinterpretace nebo přímo tlachy. Neříkám, že lidé, kteří je šíří tak dělají z čiré zloby, spíše je to obecná lidská vlastnost, ohýbat si informace podle svého světonázoru a ty, které tam rovnou pasují, raději vůbec neověřovat. Příkladem může být vznik fámy, že TOP 09 popřela svá vyjádření:

Urban legend
Na FB profilu Trutnovinek

 

urba_2
Na FB profilu Trutnovaka

  Tahle “urban legend” je samozřejmě snadno vyvratitelná, stačí se podívat na část videa, na kterém je inkriminovaná část ze setkání s Kalouskem citována. Nezkrácené video je zde

Ale je mnoho dalších, které vám kdosi zasvěcený říká v hospodě u piva a vy je pak (pokud souzní s vaším světonázorem) předáváte dál. Někdy tam kamera není a je těžké taková fakta ověřit. V takovém případě jim však není možné přikládat větší váhu, než si zaslouží.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Vraťme se však zpátky k otevřenému dopisu některých kandidátů za TOP 09. Z vnějšího pohledu se mi jeví jako hlavní chyba to, že vedení TOP 09 nepředložilo kandidátům program, se kterým chce jít do komunálních voleb a neodvíjela jejich přítomnost na kandidátní listině od ztotožnění se s tímto programem. Ber nebo nech být.

Ta skupina na mne působila spíše jako sdružení, které se chtělo podílet kompletně na všem, včetně strategie, volebním programu a samozřejmě na koaličním vyjednávání.

Ohledně hodnocení úspěchu TOP 09 v minulých a současných volbách, jde podle mého názoru o demagogii, neboť kandidátní listina, kterou výbor MO TOP 09 sestavil (byl jsem v tu dobu jeho členem) pro volby do zastupitelstva v minulém volebním období, nebyla regionálním a krajským výborem TOP 09 schválena. Podána byla kandidátní listina jiná, sestavená  kýmsi neznámým, do které výbor nemohl zasahovat. I proto z této kandidátky odstoupila MUDr. Silvie Šidáková, která mohla být už čtyři roky zastupitelkou, kdyby tak trochu pozapomněla na hodnotové desatero TOP 09.

Článek který o tom pojednává najdete zde: Světlé zítřky TOP 09

Ačkoliv lze namítnout, že pisatelé “distančního” dopisu o peripetiích strany, za kterou kandidovali nic neví a nikdy neměli potřebu se o něco takového zajímat, nelze takový argument považovat za vyvážený, vzhledem na masivní vlnu kritiky, která se naopak na TOP 09 Trutnov spustila poté, co se na její kandidátní listině objevil Martin Věchet.

Na základě výše napsaného se dostáváme k závěru, co si z této zkušenosti angažovaných občanů vzít pro příště. Z dopisu vyplývá, že jeho signatáři se domnívají, že jsou to právě oni, kdo přispěli k volebnímu úspěchu TOP 09 Trutnov. 19 z 33 je už poměrně dostatečné množství na složení vlastní nezávislé kandidátky.

Taková kandidátka, která by si přímo do programu vetkla nepřípustnost koalice s ODS, SPT a VPMT a změnu ve vedení města , by byla pro voliče jasně čitelná a nikdo by jí následně nemohl vyčítat koalici s KSČM, ČSSD nebo ANO 2011. Takové sdružení mělo být uzavřeno a jeho kandidáti by možná nyní rozhodovali o volební koalici.

Obecně není dobré, vozit se v komunálních volbách po stranických ohonech. Co je teď populární, zítra může být odpudivé. Mnoho lidí volí jen na základě marketingu. Bude – li tu sdružení, které bude svou neustálou aktivitou (nejen měsíc před volbami) dávat najevo, že chce pro Trutnov něco udělat, bude mít stálou a masivní voličskou podporu. Tím jsem si jist.


  Autor: Jiří Robinson Roup bývalý místopředseda TOP 09 Trutnov nyní bezpartijní, kandidoval na 30 místě TOP 09 do zastupitelstva.

[bsa_pro_ad_space id=3]

Leave a Reply