Symfonický orchestr, který zahrál v sále trutnovského UFFA, naplnil vrchovatě očekávání, která do této události vložili všichni zúčastnění.

Tuto výjimečnou událost měl na svědomí především jeho hlavní protagonista, Lukáš Červený. Ten se rozhodl pojmout svůj absolventský koncert způsobem, který v Trutnově rozhodně není obvyklý.

Diváci díky němu měli možnost v trutnovském UFFU zhlédnout na jevišti zhruba šedesát muzikantů, vetšinou z Trutnova nebo blízkého okolí. Věk hudebníků šel napříč generacemi. To, co je spojovalo, byla především láska k hudbě.

Diváci si v podání tohoto symfonického orchestru vyslechli nejen klasiku, ale také skladbu Lukáše Červeného nazvanou Stvoření světa. Ten bravurně zvládl jak housle, tak klavír.

Příprava koncertu zabrala účinkujícím šest víkendů a o tom, že se jim podařila, svědčil nadšený potlesk, kterým spokojené obecenstvo rozhodně nešetřilo.

Svoji zásluhu na pozoruhodném uměleckém zážitku měl také ředitel gymnázia Petr Skokan, který umožnil zkoušky tohoto početného tělesa v tělocvičně gymnázia, a především ředitel UFFA Libor Kasík, který umožnil celou akci v reprezentativních prostorách UFFA uspořádat. Všichni se tak mohli přesvědčit, že k tomu, aby bylo UFFO beznadějně vyprodané, není třeba „pražských hvězd“, docela postačí jeden mladý trutnovský „génius“.