Komentář: Další ze série rozhovorů s kandidáty do městského zastupitelstva. Trutnovinky zvou lídry kandidátek, aby zodpověděli otázky jejich redaktora. Trutnovinky patří pod firmu Xantipa, která měla či má uzavřenu smlouvu na PR pro město Trutnov. Jaká je současná situace není známo, město na naši žádost o poskytnutí informace bohužel zatím  nereagovalo.

Rádi bychom obhájili čtyři mandáty, říká Hana Horynová ze Sdružení pro Trutnov

Invence vysychá nebo byla naopak převlažena a uhynula? Další rozhovor s lídrem kandidátky (Sdružení pro Trutnov), která usiluje o zvolení do vedení města, byl dle mého názoru poněkud bezzubý. Vypadalo to, jako by si redaktor Pavel Cajthaml zapomněl svůj ostrý novinářský chrup doma na nočním stolku. Začal totiž velmi ospale:

V končícím volebním období jste čelila výtkám opozice kvůli dluhům firmy, ve které jste nějakou dobu figurovala (1997 – 2011)  Dokonce vás opozice vyzvala k odstoupení. Neodstoupila jste, a nyní kandidujete znovu. Proč?

“…Necítila jsem se zodpovědná za kroky mého bratra, i když jsem se mu zpočátku snažila pomáhat, ale pak to nešlo. Takže jsme se v podnikání rozešli a pak on dopadl, jak dopadl…”

Pokud zrekapitulujeme sled událostí, bylo to takto: Kauza odpuštěný dluh:

1992 – vznikla firma Zdeněk Soumar

1994-95 vznikl dluh 223 122 Kč za dodávku tepla do hotelu na Krakonošově náměstí

1997 – v listopadu se firma „mění“ na Zdeněk Soumar s.r.o., Ing. Horynová se stává společníkem a jednatelem společnosti

1998 – v červnu Horynová v pozici jednatele končí, zůstává společníkem

1998 – na podzim je Horynová zvolena zastupitelkou města a následně místostarostkou

1999 – v prosinci je prohlášen konkurs na firmu Zdeněk Soumar s.r.o.

2002 – Horynová se stává podruhé místostarostkou

2006 – Horynová se stává potřetí místostarostou

2006 – konkurs skončil, firma od té doby nevyvíjí žádnou obchodní činnost

2010 – Horynová se stává počtvrté místostarostou

2011 – v červnu zastupitelé odepisují pohledávku 223 122 korun jako nedobytnou

2011 – v srpnu přestává být Ing.Horynová společnicí ve firmě Zdeněk Soumar s.r.o.

V podnikání se tedy de jure rozešli v roce 2011, po odepsání pohledávky 223 122,- Kč jako nedobytné. Společník však neručí za pohledávky firmy, takže paní Horynová skutečně město Trutnov “neokradla”. Zdá se jen, že prostě přecenila své síly a zapomněla vystoupit včas z vlaku, který se řítil do propasti. Zmatek v hlavách voličů však nepramení z odpuštění nedobytného dluhu firmy, jejímž společníkem byla paní Ing. Hana Horynová. Velmi zajímavý materiál k tomuto tématu (a objevil se přímo na Facebookovém profilu Sdružení pro Trutnov) byla kauza dalšího kandidáta za Sdružení pro Trutnov, Ing. arch. Martina Vokatého.

Věnujeme se kauze v těchto článcích.

Průlom v Trutnovské kauze střetu zájmů?

Díky snaze informovat občany o své úloze v “kauze” Krkonošská obchodní zóna, se v diskusi na Facebookovém profilu Sdružení pro Trutnov odhodlal kandidát za toto sdružení Ing. arch. Martin Vokatý zveřejnit dosud neznámé informace.

Martin Vokatý o Trutnovských náhodách

Diskuse o náhodách při budování Krkonošské průmyslové zóny

7 divných Trutnovských náhod

Nahoře v pravoPřidat reklamu na toto místo Trutnov se probouzí? Ze zimního spánku se před každými volbami probouzí naše drahá politická sdružení. Není tomu jinak ani tentokrát. Představuji vaší pozornosti  profil Sdružení pro Trutnov. Pro ty, kteří dávají přednost diskusi a argumentům před vše řešícími hesly na plakátech, případně nevěří na argumentační potenciál rozdávaných balónků,  […]

Jde o to, že se prodávaly pozemky firmě, jejímž (utajeným akcionářem) byl právě Ing.arch. Martin Vokatý. Je samozřejmě možné, že o konsekvencích tohoto případu redaktor nic nevěděl, takže se tím pádem nemohl zeptat.

Další zajímavou část, pojednávající o využití Bojiště, jel zřejmě redaktor už na pečlivě naprogramovaného “autopilota”, protože se vůbec nezeptal na to, kdo měl celou dobu Bojiště v pronájmu (a za kolik) a nechal jej doslova zchátrat a zda to lze nějakým způsobem považovat za úspěch nebo neúspěch těch, kteří takovou smlouvu schválili.

Šlehačkou na dortu vstřícného postoje, který redaktor místostarostce nadělil, byla zejména formulace: “..když někteří o areálu dokonce píší jako o chátrajícím..” Já si naopak neumím představit člověka, který by byl schopen vnímat areál jako vzorně udržovaný. Celý rozhovor nakonec končí v poklidné zátoce věcí příštích.

S kým půjde Sdružení pro Trutnov do koalice a s kým ne?

“…Ráda bych, aby zůstala současná koalice. Rádi bychom spolupracovali dál, myslím, že dosavadní práce koalice je na městě vidět. Co se týká ostatních stran, tak prostor pro jednání je vždycky. Nešli bychom ale s komunisty a za současné kandidátky ani s TOPkou a Zelenými…”

Stane se tak? O tom rozhodnou voliči Trutnova. Můžeme jen litovat, že redaktor už neměl dostatek energie, aby zjistil, co vlastně vzbudilo v představitelích Sdružení pro Trutnov takový odpor, k tak různorodé směsici entit, jakou zahrnují komunisté, TOP09 a Zelení. V čem jsou programy těchto stran tak nekontabilní? Napadá mne možná jeden společný znak. Je to množství plakátů a bilboardů, které tyto strany mají oproti Sdružení pro Trutnov mizivé? Kolik by museli do kampaně investovat, aby byli kompatibilní? 100 000? 500 000? Samé otázky, které mohly být položeny, ale nebyly. Nejsme všichni natolik finančně vzdělaní, abychom chápali, jak může například ODS (favorit pro koalici Sdružení pro Trutnov), dlužit více než 42 milionů korun (neplacené zdravotní a sociální pojištění) státu a přesto mít dostatek prostředků na masivní reklamní kampaň.

Ale otázek je prostě vždy více než odpovědí. V takových chvílích se nám na internetu dostává lakonické hlášky: “se stím smiř!” Volby tu neúprosnou definitivnost trochu narušují. Se stím smíříme? Nyní ale zpět k analytickému myšlení, prostému emocionálních pohnutek.

Rozhovor hodnotím 2,7 z 5. Nicméně se těším na další předvolební rozhovor, který se už tentokrát snad nebude překrývat s předvolební kampaní. Rozhovor můžete hodnotit také jako čtenáři těchto stránek, jednou až pěti hvězdami v úvodu článku

Na závěr si připomeňme několik bodů ze strategického rozvoje, které město pod vedením Hany Horynové vytvořilo:

Cíl C.2.1 Areál pro volný čas Vytipovat lokalitu pro vybudování areálu pro mládež pro freestyleové disciplíny (freestyle BMX, in line brusle, skateboard, koloběžka, bike trial, dirt jump, bilos atd.). Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová Časování 2009 – 2014

Cíl C.3.1 Rozšíření služeb pro seniory Připravit postupnou transformaci využití objektu DD Dělnická 162, na zajištění služeb:

  1. část … domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby se sníženou

soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, trpící stařeckou, Alzheimerovou demencí

  1. část … odlehčovací služby – přechodná pobytová forma pro osoby se sníženou

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v přirozeném sociálním prostředí, umístěním je řešena vzniklá situace pečující osoby Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová Časování 2009 – 2011 Cíl

C.3.2 Rozvoj stávajících sociálních služeb Vytvořit podmínky pro rozšíření kapacity stávajících poskytovaných služeb denního stacionáře, včetně případného využití komplexu pro cílovou skupinu senioři. Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová Realizátor projektu: Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Výstupy: … nové prostory a zlepšit přístupnost a zateplení stávajících prostor denního stacionáře Finanční zdroje: rozpočet města, externí zdroje – Královéhradecký kraj, apod. Časování 2009 – 2011

Cíl C.3.3 Centrum tísňové péče Zpracovat koncepci pro zavedení centra tísňové péče, zajišťujícího integrovanou formu pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům. Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová Časování 2009 – 2011

C.3.4.2 Strategie prevence sociálně patologických jevů Ve spolupráci s koordinační skupinou vypracovat strategii prevence sociálně patologických jevů a připravit konkrétní projekty zaměřené na vytipované cílové skupiny. Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová Časování 2010 – 2014

C.4.1.1 Připravit plán priorit oprav v návaznosti na finanční možnosti města (revitalizace panelových objektů škol apod.), vyhledávat externí zdroje pro pravidelné a systémové opravy objektů. Budoucí investice do předškolních zařízení projednat ve shodě s firmami, u jejichž zaměstnanců je poptávka po těchto zařízeních (maminky po MD, částečné úvazky, apod.) a Úřadem práce v Trutnově (téma firemní školky). Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová Časování 2010 – 2014

CílC.5.1 Regenerace panelových sídlišť ve městě Zlepšovat obytné i veřejné prostředí sídlišť ve městě prostřednictvím úprav místních komunikací, veřejných prostranství (zeleň, veřejné osvětlení, mobiliář, apod.) a zlepšení kvality ploch pro volný čas.

C.5.1.1 Regenerace sídliště Zelená louka Postupná regenerace a revitalizace panelového sídliště Zelená louka. Úpravy budou probíhat po etapách:

  1. etapa Park u Trati – komunikace, veřejné osvětlení, dětské hřiště, sportoviště, psí louka,

vegetační úpravy, mobiliář; Hlavní zodpovědnost: Vedení města – Ing. Hana Horynová

Napsat komentář